E2000 Classic Företagsekonomi 2 Basbok

E2000 Classic Företagsekonomi 2 Basbok

Text, övningar och lärarstöd, allt i ett oslagbart koncept. Med många klargörande och engagerande exempel, företagsfall och yrkesporträtt, hämtade direkt ifrån verkligheten. Materialet uppdateras kontinuerligt! E2000 Classic Företagsekonomi ersätts under 2016 och 2017 av E3000 Företagsekonomi. Läs mer Utmärkande drag – Det mest kompletta läromedlet på marknaden – Det beprövade läromedlet kombinerat med avsnitt om nyheter om socialt entreprenörskap och digitala medier – Aktiv problemlösning, analys och praktikfall – Mängder av autentiska exempel – Interaktiva övningar på cd och på webben – Elevlicens till Visma SPCS ekonomiprogram E2000 Classic Företagsekonomi 1-2 Heltäckande läromedelspaket för företagsekonomi 1-2. E2000 Classic Företagsekonomi förenar det beprövade läromedlet med avsnitt om nyheter om projektmetodik, socialt entreprenörskap och digitala/sociala medier. Samtidigt har läromedlet behållit den välkända och välrenommerade E2000- pedagogiken med aktiv problemlösning, analys och praktikfall. Detta kombineras med tilltalande och lättfattlig fakta samt många exempel och reportage från verklighetens företag. Allt som behövs för en effektiv inlärning. Som datorstöd medföljer elev-dvd problemboken. Där finns bl.a. interaktiva övningar i bokföring och bokslut samt repetitionsfrågor – allt med inbyggd rättning och återkoppling. Innehållet på elev-dvd:n finns även på E2000 Classics sida på www.liber.se. Vidare kan Visma SPCS ekonomiprogram med elevlicens användas. Lärarhandledningens cd innehåller bl.a. lektionsplaneringsstöd, oh-bilder, extrauppgifter/prov med lösningar för varje kapitel. E2000 Classic Företagsekonomi 1–2 täcker med sina 52 kapitel in följande områden: Företagsekonomi 1 Block 1 Ekonomi och samhälle Block 2 Utveckla och driva företag Block 3 Begrepp och kalkyler Block 4 Marknadsföring Block 5 Finansiering och budgetering Block 6 Bokföring och bokslut Företagsekonomi 2 Block 7 Hållbar global ekonomi Block 8 Inköpsekonomi Block 9 Marknadsföring Block 10 Lönsamhetsplanering Block 11 Bokföring – fördjupning Block 12 Bokslut och analys Block 13 Organisation och ledarskap Elever får gratis tillgång till Sveriges mest populära ekonomiprogram – Visma eEkonomi – Visma Avendo Webbshop+ Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på www.vismaspcs.se/skola Om författarna Mycket välrenommerad författargrupp. Har skrivit ett antal läroboksklassiker i företagsekonomi, redovisning, finansiering och kalkylering, marknadsföring och juridik.

Läs mer om E2000 Classic Företagsekonomi 2 Basbok

E2000 Classic Företagsekonomi 2 Basbok

Fakta

Hitta E2000 Classic Företagsekonomi 2 Basbok även hos:
Rulla till toppen