Du nya du fria : psykologiska perspektiv på barns och ungas kunskapsutveckling och psykiska mående i Sverige

Du nya du fria : psykologiska perspektiv på barns och ungas kunskapsutveckling och psykiska mående i Sverige

I Du nya du fria ges en grundlig redogörelse för hur barns och ungdomars uppväxtvillkor drastiskt förändrats under de senaste decennierna. Sverige har kommit att bli världens mest moderna land och har rört sig längst bort ifrån traditionella samhällsstrukturer. Detta gäller inte minst inom skolan och familjen där omfattande förändringar skett som saknar motstycke i andra länder och kulturer. Sverige utmärker sig vid internationell jämförelse i fråga om synsätt på barn och ungdomar. Boken knyter samman en rad olika aspekter av barns och ungas utveckling på ett spännande sätt. Läsaren ges god insikt i hur svensk politik och idéer i tiden format den svenska skolan och familjen i en riktning som innebär att det svenska samhället blivit allt annat än ”mellanmjölkens land”. Författarna förenar olika teoretiska discipliner som skapar hög grad av helhetsförståelse för läsaren och tar sig an många aktuella frågor kring barn och ungdomar. Hur kommer det sig att den psykiska ohälsa kontinuerligt ökat under de senaste 30 åren samtidigt som elevernas kunskapsresultat drastiskt minskat under samma tid? Hur kan det vara så att den vuxna befolkningen i Sverige blivit en av världens mest välmående samtidigt som barns och ungdomars psykiska ohälsa ökar mer än i alla andra länder? Vad är det i den svenska kulturen som förefaller mindre gynnsamt för våra barn och ungdomar? Läsaren av denna bok kommer att få en helhetsförståelse för barn och unga som är nödvändig för att kunna påverka framtida uppväxtvillkor, oavsett om du är förälder, pedagog, elevhälsopersonal, rektor eller organisationsutvecklare. Vi måste alla hjälpas åt eftersom problemen finns inom såväl familjen, skolan som politiken. Ingen av dessa enskilda aktörer kan själva lösa hur den psykiska ohälsan och den negativa skolutvecklingen ska kunna brytas.

Läs mer om Du nya du fria : psykologiska perspektiv på barns och ungas kunskapsutveckling och psykiska mående i Sverige

Du nya du fria : psykologiska perspektiv på barns och ungas kunskapsutveckling och psykiska mående i Sverige

Skönlitteratur

Hitta Du nya du fria : psykologiska perspektiv på barns och ungas kunskapsutveckling och psykiska mående i Sverige även hos:
Rulla till toppen