Det politiska spelet : medborgare medier och politiker i den representativa demokratin

Det politiska spelet : medborgare medier och politiker i den representativa demokratin

Spelar det någon roll vem som sitter i riksdagen? Är nyheter om politik vinklade? Är det journalister som sätter den politiska dagordningen? Hur och när påverkar opinionen vilken politik som faktiskt förs? Kan det också vara den förda politiken som påverkar opinionen?Frågor som dessa är centrala för att förstå samspelet mellan medborgare medier och politiker i en representativ demokrati. Frågorna belyser hur olika aktörer är beroende av varandra. Titeln på denna bok – Det politiska spelet – signalerar att medborgare medier och politiker ingår i ett nätverk av skeenden och att det finns en spelplan som påverkar dessa skeenden och aktörernas handlingar. Boken tar sin utgångspunkt i en diskussion om centrala demokratiteoretiska värden som politisk jämlikhet upplyst förståelse och folkviljans förverkligande. Varje kapitel inleds med en högaktuell fråga. Därefter presenteras omfattande resultat från såväl svensk som internationell samhällsvetenskaplig forskning. I varje kapitel diskuteras kopplingen mellan demokratiteoretiska värden och empiriska resultat: Lever verkligheten upp till olika demokratideal? Hur borde demokratin fungera och varför? Samtidigt utvärderas forskningen – ställer forskningen ”rätt” frågor och vad är viktiga frågor för framtida forskning att försöka besvara?Syftet med boken är att väcka entusiasm för viktiga demokrati­frågor men också för den forskning som bedrivs. Boken ger välgrundade svar till den som vill veta mer om hur medborgare medier och politiker förhåller sig till varandra i dagens moderna samhällen.

Läs mer om Det politiska spelet : medborgare medier och politiker i den representativa demokratin

Det politiska spelet : medborgare medier och politiker i den representativa demokratin

Övrigt oklassificerat

Hitta Det politiska spelet : medborgare medier och politiker i den representativa demokratin även hos:
Rulla till toppen