Det offentliga mötet: Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan

Det offentliga mötet: Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan

Vad innebär egentligen ett bra bemötande i det offentliga mötet, dvs i mötet mellan medborgare och tjänsteman? Kan det goda bemötandet öka allmänhetens tilltro gentemot förvaltningen? Kan ett gott bemötande ses som en form av etisk dygd? I Det offentliga mötet behandlas dessa frågor med försäkringskassans aktörer, handläggare och försäkrade, i fokus. Flera olika handläggare och försäkrade har fått berätta om sina upplevelser och känslor efter ett möte. Handläggarnas egna resonemang kring hur man som offentlig tjänsteman bör bete sig – deras etiska normer – åskådliggörs och problematiseras. För analysen av relationen mellan tilltro och bemötande används teorier om legitimitet och närbyråkrater. Stina Hall är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och har tidigare arbetat som handläggare på försäkringskassan.

Läs mer om Det offentliga mötet: Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan

Det offentliga mötet: Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan

Samhälle & Politik

Hitta Det offentliga mötet: Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan även hos:
Rulla till toppen