Det Globala Imperiet

Det Globala Imperiet

Boken är del 2 av 3 i Futuricatrilogin. Det Globala Imperiet har med rätta kallats Bard och Söderqvists mest ambitiösa verk ur ett filosofiskt perspektiv. Här går de till botten med vad en världsbild är, hur den byggs upp, hur den försvaras under stora påtryckningar från nya teknologiska landvinningar, och till slut även kollapsar under en ackumulerad irrelevans och måste ersätts av en ny världsbild vid det som kallas ett paradigmskifte. Sedan går de vidare till byggandet av en ny, trovärdig världsbild för internetåldern och menar att Nätet i sig ersätter feodalismens Gud och kapitalismens Individen som den nya tidens nödvändiga, metafysiska centrum. Läggandet av Nätet över planeten Jorden blir den utgångspunkt från vilken människor skapar sig själva som divider istället för individer och subkulturer istället för nationalstater. Det Globala Imperiet är fylld av exempel på uttryck för detta paradigmskifte och förklarar inte minst hur en rad ideologiska konstruktioner påverkas i grunden och förändras till oigenkännlighet av denna revolution. Allting blir en fråga om nätverksdynamik, och alltings beroende av allting annat betyder att det faktiskt är Nätet självt som skapar det som ger boken dess namn, nämligen just det globala imperium som väntar i kulisserna. Jan Söderqvist är skribent och tv-producent, Alexander Bard är känd från musikbranschen samt som karismatisk jurymedlem i IDOL, men är också internetföretagare och ekonomisk geograf. Boken är del 2 av 3 i Futuricatrilogin. Om trilogin: Under det sena 1990-talet började de svenska cyberfilosoferna Alexander Bard och Jan Söderqvist – först var och en på sitt håll, sedan tillsammans och allt intensivare – arbeta fram en radikalt ny teori: nätokratihypotesen. Bard höll en omtalad föreläsningsserie på Handelshögskolan i Stockholm, medan Söderqvist skrev ett antal längre tidskriftsartiklar på samma tema. Vad de påstår är att den interaktiva revolutionen är den mest radikala och omvälvande revolutionen i historien, att den i grunden transformerar samhället, maktstrukturerna, människans världsbild och självbild, och att dessa förändringsprocesser går så svindlande snabbt att omställningen i många avseenden blir plågsam. Bard & Söderqvist gör detta utifrån en enda genial utgångspunkt: Att människan är konstanten och teknologin är variabeln genom mänsklighetens historia. Vår biologi förändras inte nämnvärt över bara några decennier; vad som händer är att teknologin på ett genomgripande sätt förändrar våra levnadsvillkor. Det innebär att samhället av nödvändighet förändras snabbt och i oerhörd omfattning, vilket i sin tur innebär att alla våra sociala strukturer i form av politiska beslutsorgan, myndigheter, företag, organisationer och så vidare måste synkronisera sig med teknologin för att inte bli hopplöst irrelevanta och brutalt överkörda av utvecklingen. Detta gör att Futuricatrilogin av Alexander Bard och Jan Söderqvist är den hittills mest genomskådande och djuplodande unde

Läs mer om Det Globala Imperiet

Det Globala Imperiet

Samhälle & Politik

Hitta Det Globala Imperiet även hos:
Rulla till toppen