Design i fokus : varför ser saker ut som de gör?

Design i fokus : varför ser saker ut som de gör?

En prisbelönad klassiker om design i utökad och uppdaterad 4:e upplaga! Design i fokus ger en bred och lättillgänglig genomgång av design – designprocessen, dess problematik och roll i samhället. Kenneth Österlin förklarar utförligt hur en designer arbetar, alternativa metoder som används och vilka faktorer som påverkar. Han visar hur man som designer kan lägga upp sitt arbete och driva designverksamheten. Läs mer Boken skapar förståelse för att design är en helhet och beskriver hela kedjan, från användarkrav till designs relation till företagsledning, tekniska krav, produktion, marknadsföring och återvinning. Den innehåller bland annat designhistoria, etapperna i ett designarbete, problemanalys, visualisering, semantik, ergonomi och användarstudier samt miljökrav. Boken är rikt illustrerad och innehåller många diskussions- och övningsuppgifter. Denna fjärde upplaga rymmer nya praktikfall och kreativa metoder, avsnitt om användarmedverkan, ekodesign, tjänstedesign och interaktionsdesign samt beskriver branschskillnader i upplägget av designprojekt. Boken är en utmärkt introduktion i design för studerande vid högskola och universitet. Den vänder sig också till dem i näringslivet som behöver en djupare förståelse för designproblematiken och kan även användas som fördjupningslitteratur för gymnasiet. Sagt om boken ”Kunskap om designarbetets innehåll och omfattning är viktig för alla som arbetar med produktutveckling. Denna bok ger en allsidig och fyllig beskrivning av hur detta organiseras och vilka aspekter som bör beaktas.” Per Olof Wikström, professor emeritus i designmetodik, Chalmers tekniska högskola ”Design i fokus är en välkommen bok för innovatörer, produktutvecklare och utvecklingsledare, som stöd i utvecklingsprocesser och för ökad designförståelse.” Kaj Abbestam, med bakgrund på bland annat Stiftelsen Svensk Industridesign, Sveriges Tekniska Attachéer och ALMI Företagspartner. ”Äntligen en designbok som på ett grundligt sätt beskriver hela designprocessen, inte från idé till färdig produkt, utan från problem till färdig produkt.” Dan Åkerlund, gymnasielärare i teknik och design ”Det är pedagogiskt hanterat och roligt att fördjupa sig i – även för lekmän som ’bara vill veta lite mer om designämnet. Lite mer Design i fokus skulle inte skada!” Lotta Jonson, Designtidskriften Form Om författarna Kenneth Österlin har lång yrkeserfarenhet som konsulterande industridesigner inom ett brett fält av branscher. Han leder också designkurser och är gästföreläsare på designhögskolor.

Läs mer om Design i fokus : varför ser saker ut som de gör?

Design i fokus : varför ser saker ut som de gör?

Konst

Hitta Design i fokus : varför ser saker ut som de gör? även hos:
Rulla till toppen