Den moderna tidens historia

Den moderna tidens historia

Klara historieundervisningen på 50 timmar! Hur gör man historien spännande och lärorik på mindre än femtio timmar? Det är en utmaning som heter duga! Inte minst med tanke på att undervisningen även ska innefatta diskussioner kring källkritik och historiebruk. Ta hjälp av Den moderna tidens historia! Läs mer Utmärkande drag – Kapitlen inleds med att sätta in perioden i tid och rum – Grundtexten beskriver övergripande historiska skeenden – Fördjupningstexter tar upp källkritiska problem och personporträtt – Tre sorters uppgifter: Återge, Förklara, Sammanfatta och resonera Författarna, Ulf Jansson och Antonio Serra, har båda en gedigen erfarenhet av att arbeta med yrkeselever. Deras ambition har varit att skriva en bok som fångar elevernas intresse, men som också är anpassad för en historiekurs där undervisningstiden är ytterst begränsad. Tonvikten ligger på den västerländska historien och framväxten av det moderna samhället. Grundtext och fördjupningar Varje kapitel inleds med att sätta in perioden i tid och rum. Därefter följer texten utformad i två nivåer. Dels en grundtext som löper genom hela boken och som beskriver det övergripande historiska skeendet. Dels fördjupningstexter som är tydligt markerade. Fördjupningarna kan utgöras av personporträtt, källkritiska problem, fiktiva men troliga berättelser om hur människor agerat i historien, med mera. Man kan alltså välja mellan att enbart koncentrera sig på grundtexten eller att välja några, eller alla fördjupningar. Fem huvudområden Den moderna tidens historia 1a1 innehåller fem huvudområden: – Forntid fram till 1700 – Revolutioner och imperier (1776–1914) – Demokrati, krig och katastrofer (1914–1945) – Kallt krig och välstånd (1945–1980) – Globalisering och nya stormakter (1980–2010) Tre sorters uppgifter I varje kapitel finns tre sorters uppgifter: – Återge: här ska läsaren bara kort återge delar av innehållet i grundtexten. – Förklara: frågor på grundtext och fördjupningar. Ofta ”varför”-frågor. – Sammanfatta och resonera: övergripande frågor där läsaren ska resonera om orsaker och sammanhang i det texten behandlat. Om författarna ”Vi ville skriva en bok som inte bara skapade ett intresse för historia hos eleverna utan också uppmanade dem att tänka efter och upptäcka glädjen i att läsa.” Författarna, Ulf Jansson och Antonio Serra, har båda en gedigen erfarenhet av att arbeta med yrkeselever.

Läs mer om Den moderna tidens historia

Den moderna tidens historia

Fakta

Hitta Den moderna tidens historia även hos:
Rulla till toppen