Den inre ojämlikheten : hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande

Den inre ojämlikheten : hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande

I boken Jämlikhetsanden från 2010 visade de två brittiska epidemiologerna Richard Wilkinson och Kate Pickett att ekonomiska skillnader ojämlikhet spelar en nyckel­roll för hur väl våra samhällen fungerar. Författarnas centrala slutsats var att ju större ojämlikheten är, ­desto större är många sociala och hälso­relaterade problem, som förtida död, drogmissbruk, våld och krimi­nalitet. Om Jämlikhetsanden främst utforskade ojämlikhetens yttre, samhälleliga effekter, så undersöker den nya boken, Den inre ­ojämlikheten, de inre, psykologiska effekter som ojämlikhet har på oss. Med hjälp av en mängd nya data och forskningsrön kan de visa hur ojämlikheten tränger in i oss och påverkar oss på de mest subtila sätt. Ojäm­lik­heten präglar oss i hög grad inte bara materiellt, utan också hur vi tänker och känner, och hur våra relationer och vår psy­kiska hälsa är. Den inre ­ojämlikheten är en hoppfull bok som lyfter fram männi­skans starka inneboende tendenser till gemenskap och samarbete som en viktig grund för framtida reformer för att kunna bryta den nuvarande trenden mot ökad ojämlikhet.   OM DEN NYA BOKEN ’Vi skrev Jämlikhetsanden 2007, sände den till förlaget 2008 just när den globala finan­­siella krisen tog fart och publicerade den 2009. ­Sedan dess har världen förändrats, skakats av ekonomiska kriser, politisk ­polarisering och populism, ideologiska konflikter och strida strömmar av flyktingar och ekonomiska migranter. Samtidigt har forskare inom många olika discipliner gett nya väsentliga tillskott till vår kunskap om ojämlikhetens effekter. När vi i denna bok klargör hur ojämlikheten tränger in i våra huvuden och våra sinnen, sprider vi också ljus över de orsaksprocesser som ökar belastningen av medicinska och sociala problem. Här har vi samlat denna nya forskning och bevisning, i syfte att utveckla en vision av hur vi ska skapa samhäl­len, ekonomis­ka system och gemenskaper inriktade på en hållbar välfärd för männi­skorna och vår jord. Ojämlikheten må vara fast rotad i många samhällen, men dagens nivå är varken oundviklig eller oåterkallelig. Trots det senaste decenniets många utmaningar är en bättre värld fortfarande möjlig att skapa.’ Richard Wilkinson & Kate Pickett   OM FÖRFATTARNA Richard Wilkinson är epidemiolog och professor emeritus vid University of Nottingham Medical School och University College London. Kate Pickett är professor i epidemiologi vid Univer­sity of York och forskare vid National Institute for Health. De har tidigare utgivit Jäm­lik­hets­anden (The Spirit Level) som av New Statesman utsågs till en av decenniets tio vikti­gaste böcker. Tillsammans har de grundat stiftelsen Equality Trust för att sprida kunskap om ojämlikhetens effekter.   OM JÄMLIKHETSANDEN (2010) ’Med en arsenal av tabeller och statistik smular boken sönder den sedan några årtionden hårt propagerade idén om att ökad ojämlikhet är bättre för alla.’ Göran Rosenberg i Dagens N

Läs mer om Den inre ojämlikheten : hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande

Den inre ojämlikheten : hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande

Samhälle & Politik

Hitta Den inre ojämlikheten : hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande även hos:
Rulla till toppen