Colores 7 Övningsbok

Colores 7 Övningsbok

Den nya upplagan har genomgått en om fattande uppdatering och fokus ligger på fraser och muntlig kommunikation. Information om olika spansktalande länders kultur och samhälle genomsyrar texterna och i varje bok presenteras några länder mera grundligt. Det här är nytt * Alla texter är nya eller omarbetade * Fler övningar och nya övningstyper * Tydligare layout och arbetsgång * Ny, utökad lärarhandledning på webben * Grammatikfilmer som förklarar, ger exempel och övar bokens moment * Fortsatt fokus på både Spanien och Latinamerika * Temakapitlen börjar med en bildordlista och en inspirerande illustration Lärarhandledning Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12 månader. Lärarhandledningen ger dig hjälp och stöd oavsett arbetssätt. Det finns bland annat tydliga mål i matrisform, färdighetsprov med bedömningsmatriser, stöd för formativ bedömning och facit. Textbok 7 Takt och svårighetsgrad kan anpassas då eleven först arbetar med bastexter med lugn progression och sedan jobbar vidare med valbara texter på olika nivåer (Más textos). Bastexterna bygger till stor del på dialoger, men det finns en stor variation av texttyper i de valbara texterna. Temakapitlen är nu fler, kortare och tydligare än i den tidigare upplagan. Eleverna får öva på samtliga förmågor och på strategier av olika slag för att successivt bygga upp språkkunskaperna. Övningsbok 7 Övningsboken innehåller många nya övningstyper med förmågorna i fokus. Efter varje övningsdel kan eleverna reflektera över och utvärdera sina kunskaper i uppgifterna ¿Recuerdas? och Evaluación. I både tryckt och interaktiv bok ingår ett flertal webbövningar där eleverna kan arbeta vidare med det aktuella kapitlet på egen hand. På webben finns även övningsbokens hörövningar tillgängliga för de elever som arbetar med den tryckta boken. Kostnadsfritt extramaterial Colores fortsätter på webben med bland annat ljudfiler, ett stort antal övningar och grammatikfilmer. Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto. Digitalbok Digitalboken har bland annat inlästa texter och hörövningar. Lärarhandledning Lärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Läs mer om Colores 7 Övningsbok

Colores 7 Övningsbok

Fakta

Hitta Colores 7 Övningsbok även hos:
Rulla till toppen