Bygg och anläggning 2

Bygg och anläggning 2

Boken Bygg och anläggning 2 vänder sig i första hand till elever på bygg och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Bygg och anläggning 2 såsom yrkeskategorier maskiner och verktyg arbetsmiljö och hälsa hållbar utveckling resursanvändning materialegenskaper planering och riskbedömning lagar och branschregler vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav. I boken ?nns också kunskapskontroller och övningsuppgifter som eleverna kontinuerligt kan arbeta med. Boken kan med fördel användas i internutbildning för företag eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom bygg och anläggning.

Läs mer om Bygg och anläggning 2

Bygg och anläggning 2

Fakta

Hitta Bygg och anläggning 2 även hos:
Rulla till toppen