Bums Läsförståelse åk 4 övningar

Bums Läsförståelse åk 4 övningar

Bums Svenska – i samklang med Lgr 11! Bums Svenska grundböcker är helt framtagna utifrån Lgr 11, alla delar av det centrala innehållet finns med. Bums åk 6 hjälper dig att kartlägga hur eleverna klarar de kunskapskrav de kommer att möta i de nationella proven och i olika betygsnivåer för åk 6. Bums läsförståelse är fristående från grundböckerna och tränar lässtrategier på olika typer av texter Läs mer Pedagogiska tankar Svenska i årskurs 4-6 är skolans viktigaste ämne, tycker vi. Goda läskunskaper och bra läsförståelse är grunden för att ta till sig alla andra ämnen. Att kunna kommunicera på rätt sätt i rätt sammanhang är minst lika viktigt. Men hur når man målen i årskurs 6 på bästa sätt? Vad är bäst att börja med och hur bygger man på kunskaperna? Och hur kan man vara säker på att man fått med allt som det centrala innehållet beskriver? Utifrån dessa tankar startade arbetet med Bums. Vi ville skapa ett läromedel i samklang med nya läroplanen, som vilar på dess syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Vi tror att motivation är grunden för all inlärning. Därför har vi valt en formgivning som låter det lekfulla komma fram med mycket färg, fotografier och teckningar. Men det räcker inte. För att bli motiverad måste också innehållet vara relevant och begripligt för eleverna. Och vi tror att en resa är blir roligare om man vet vart man är på väg. Vi vill därför att eleverna ska veta vart de är på väg i sin inlärningsprocess, att de ska äga sin kunskap. I grundbokens introduktionsrutor kan du och dina elever se vad varje kapitel handlar om, vart ni är på väg, och längst ner på varje sida vad i det centrala innehållet i Lgr11 eleverna tränar. För att du ska kunna kartlägga elevernas kunskaper i det dagliga arbetet har vi i Bums övningsbok för åk 6 utformat övningar som utgör bedömningsunderlag för betygssättning utifrån kravnivåerna i Lgr11. Ett tillhörande bedömningsstöd anpassat till övningarna finns att ladda ner på liber.se och i lärarhandledningen till Bums åk 6. Vi tror att ett bedömningsunderlag som är kopplat till det dagliga arbetet ger en mer rättvis och säker bedömning än det eleven presterar i en specifik testsituation. Som du förstår är Bums ett läromedel där du kan vara säker på att få med allt. Det är dags att satsa på svenska i år! Komponenter Bums för årskurs 4-6 består av tre grundböcker med tillhörande övningsböcker och en lärarhandledning för åk 5-6. GRUNDBOK: I grundboken arbetar ni gemensamt med texter och tillhörande frågeställningar. I startrutan som inleder varje nytt kapitel ser du och dina elever vad kapitlet handlar om och vad eleverna ska lära sig. Grundböckerna finns också som Onlineböcker. ÖVNINGSBOK: I övningsboken arbetar eleverna individuellt och tränar de viktiga förmågorna som läroplanen lyfter fram. Här finns frågor och uppgifter baserade på grundboken, på fakta-, förståelse- och analysnivå för att eleverna ska få

Läs mer om Bums Läsförståelse åk 4 övningar

Bums Läsförståelse åk 4 övningar

oklassificerat, Övrigt

Hitta Bums Läsförståelse åk 4 övningar även hos:
Rulla till toppen