Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015

I denna rapport beskrivs utvecklingen för ett flertal centrala brottstyper, bland annat dödligt våld, misshandel och sexualbrott. Källor är i första hand Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som redovisar utsatthet för brott i befolkningen, och i andra hand kriminalstatistiken, som redovisar de brott som kommer till rättsväsendets kännedom. Några slutsatser i rapporten är: Ökande könsskillnader i utsatthet för brott. Minskning för egendomsbrotten. Brott mot person har inte minskat i samma utsträckning. Dödligt våld i nära relationer minskar. Dödligt skjutvapenvåld mot män ökar. Rapportserien Brottsutveckling i Sverige har getts ut av Brottsförebyggande rådet sedan 1976. Fokus i årets rapport är brottsutvecklingen under 2000-talet. Denna rapport avslutas med 4 tematiska fördjupningskapitel som utgörs av Skjutvapenrelaterad brottslighet, Brottslighet och otrygghet i stad och på landsbygd, Ungdomsbrottsligheten i Sverige samt Ekonomisk brottslighet.

Läs mer om Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015

Samhälle & Politik

Hitta Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 även hos:
Rulla till toppen