Briljant Svenska Arbetsbok 2

Briljant Svenska Arbetsbok 2

Briljant svenska är ett basmaterial i svenska för skolår 1-3.  Varje årskurs består av textbok med tillhörande cd, arbetsbok, lärarhandledning, lärarwebb och elevwebb. För åk 1 finns även en alfabetsbok. I arbetsböckerna finns uppgifter där eleverna med utgångspunkt från textböckernas kapitel arbetar med olika språkliga moment, olika texttyper, basordförråd, helfraser och samtalsstruktur i olika situationer.  Nya ord inom området som inte finns med i textboken presenteras framför allt i åk 1 i bildordlistor eller introduceras på annat sätt. Den röda tråden från åk 1 fortsätter och byggs på i de två följande årskurserna och eleverna får många tillfällen att arbeta med texter och bilder i meningsfulla sammanhang. Briljant svenska passar dig som: • Vill ha ett lärverktyg som på ett mångsidigt sätt tar upp det centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk • Vill ha digitala komponenter i form av inlästa texter till varje textbok samt lärarwebbar och elevwebbar • Vill ha en tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstruktur som ger eleverna en trygg och stabil bas att stå på • Vill ha en sammanhållen story med vardagsnära situationer i en mångkulturell miljö som gör att eleverna kan koppla till den egna vardagen och reflektera utifrån det Författare till Briljant svenska är Bim Wikström, Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell. Bim Wikström är speciallärare och har skrivit böcker, sånger och noveller för barn och unga. Birgitta Emanuelsson är lärare och har skrivit ett flertal läromedel. Både Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell arbetar som provkonstruktörer för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Marianne Petrén är specialpedagog och har skrivit flera läromedel.    

Läs mer om Briljant Svenska Arbetsbok 2

Briljant Svenska Arbetsbok 2

oklassificerat, Övrigt

Hitta Briljant Svenska Arbetsbok 2 även hos:
Rulla till toppen