Bon Voyage 3 Övningsbok

Bon Voyage 3 Övningsbok

Följ med på en flygande start! Med Bon voyage får dina elever en riktigt flygande start på sin resa med franska språket. I den första boken går turen till olika platser i Frankrike. I bok 2 vidgas horisonten och vi tas med ut i stora världen – till olika platser, exotiska och mera näraliggande, där det talas franska. Bok 3 tar oss vidare till nya resmål och spännande bekantskaper. Här får eleverna utöka och fördjupa sina redan förvärvade kunskaper och färdigheter. Följ med oss på ett riktigt spännande språkäventyr! Läs mer Utmärkande drag – Modernt innehåll – Kommunikativ – Mängder med foton och teckningar – Mycket musik – Tydlig struktur – Många möjligheter till repetition – Spännande serieavsnitt i varje kapitel – Lgr 11-anpassad Bon voyage är en nybörjarserie i franska för högstadiet. Den förenar alla de krav som man kan ställa på ett nybörjarmaterial i språk för ungdomar: tydlig struktur, lättbegripliga förklaringar, progression i lagom takt, metodisk uppbyggnad av uttal, ordförråd och konstruktioner samt ett spännande faktainnehåll. Allt detta presenterat i intresseväckande och lekfulla sammanhang på elevernas egen nivå. Bon voyage Digital övningsbok Den digitala övningsboken är en digital version av den tryckta, men med fördelarna som ligger i interaktivitet och automatisk återkoppling. Det är lätt att individualisera och både du och eleverna kan dessutom följa resultatet ända ner på detaljnivå. Fördelar – Alltid tillgänglig – Interaktiv, rättar automatiskt – Resultatuppföljning, både övergripande och på detaljnivå Tekniska plattformar Dator och surfplatta Strukturen Elevböckerna byggs upp av ett antal tematiskt avgränsade kapitel. I Bon voyage 1, som består av 14 kapitel, behandlas teman som klassrummet, fritidssysselsättningar, veckodagar och skolämnen, att gå på café och restaurang, månader och årstider, julfirande m.m. Varje kapitel inleds med de mål som eleven kan uppnå och avslutas med en checklista där eleven kan pricka av vad han eller hon verkligen har uppnått och hur detta kan visas i praktisk handling. Innehållet I kapitlen finns korta texter och enkla dialoger, glada sånger och medryckande melodier – flertalet specialskrivna och komponerade för läromedlet. Dessutom enkla uttalsramsor för att träna både de enskilda ljuden, betoningen och satsmelodin. Realia förekommer i alla böckerna på olika sätt, som texter, brev och som mejl. Varje kapitel avslutas med ett avsnitt av den tecknade serien, som utgör en avslutad berättelse för varje årskurs. En berättelse med spänning som får sin upplösning i slutet av varje bok. I varje årskurs finns en huvudperson som man får följa med på resan. Hennes namn är Moa i bok 1, och det är med henne och det resande teatersällskapet i serien som resan går vidare till nya platser i Frankrike. Figuren Moa är också en hjälpreda som

Läs mer om Bon Voyage 3 Övningsbok

Bon Voyage 3 Övningsbok

Fakta

Hitta Bon Voyage 3 Övningsbok även hos:
Rulla till toppen