Boken om teknik Facit 5-pack

Boken om teknik Facit 5-pack

I Boken om teknik hittar du inspirerande texter, bilder och praktiska övningar som garanterat utvecklar alla de fem förmågor som pekas ut av kursplanen för teknikämnet. Det finns övningar där man får träna på att konstruera med hjälp av mallar och ritningar samt öppna problem där man får vara kreativ och fiffig. Att göra på riktigt. Läs mer PEDAGOGISKA TANKAR Det är en stor utmaning att omsätta texterna i teknikämnet i Lgr11 och kursplanerna i genuin undervisning. Hur kan det se ut när mekanismer, tekniska system och teknikutvecklingsarbetets olika faser landar i ett vanligt klassrum? Vilka tekniska lösningar är lämpliga att arbeta med på mellanstadiet? Med ett enkelt och elevnära språk och exempel hämtade ur vardagen visar Hans Persson på hur mycket teknik vi har omkring oss och förklarar de viktigaste begreppen i teknikens värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och en självklar del i elevernas kunskapsförråd. Teori varvas med konkreta övningar där eleverna får göra på riktigt för att konkretisera en teknisk lösning eller kanske ett tekniskt system. I Boken om teknik får eleverna lära sig och själva använda arbetsgången i teknikens arbetssätt. KOMPONENTER Boken om teknik är en grundbok i teknik för årskurs 4-6. Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. Grundboken finns även som onlinebok. Arbetsboken Till Boken om teknik finns en lekfull och matnyttig arbetsbok med uppgifter som befäster elevens kunskaper i teknik. Till Boken om tekniks arbetsbok finns facit. Lärarboken Till Boken om teknik finns en lärarbok. Lärarboken innehåller kommentarer till varje kapitel med förslag på aktiviteter och experiment som förstärker innehållet i grundbokens texter. Läraren får också hjälp med hur de kan planera undervisningen så att den blir bedömningsbar och ger eleverna möjlighet att utveckla de olika förmågorna i teknik. Begreppsträning I webbappen finns förklarande filmer och här får eleverna också repetera begreppen från boken på svenska och arabiska. Webbappen är tillgänglig från dator, surfplatta och smartmobil. Upplägg Boken om teknik är baserad på Lgr11 och utgår helt och hållet från de olika förmågorna samt det centrala innehållet. Boken innehåller begrepp och fakta för att förstå hur teknik är en del av vår vardag. Som en röd tråd genom boken förklaras hur teknik har löst människans olika behov, hur teknikens arbetssätt går till och vilka konsekvenser olika teknikval kan ge. Här finns också praktiska övningar, ’Att göra’, för att praktiskt visa tekniska lösningar och för att eleverna själva ska få tillämpa teknikens arbetssätt. Varje kapitel övar elevernas förmåga att granska och motivera för att kunna ta ställning i olika frågor. I arbetsboken använder eleverna sina kunskaper i övningar som är uppbyggda utifrån kunskapskraven. Förutom tankeväckande texter och experiment finns tar Boken om teknik upp hi

Läs mer om Boken om teknik Facit 5-pack

Boken om teknik Facit 5-pack

Fakta

Hitta Boken om teknik Facit 5-pack även hos:
Rulla till toppen