Boken om SO 1-3 Lärarbok

Boken om SO 1-3 Lärarbok

Helt nyskrivet läromedel till lågstadiets SO-undervisning. Hänsyn har tagits till den begränsade läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd till en lagom stor utmaning för åk 3. Lärarmaterialet innehåller förslag på språkutvecklande övningar i SO. Med Boken om SO:s Lärarwebb får du tillgång till allt undervisningsmaterial digitalt – såväl grundbok, arbetsbok och kopieringsunderlag som digitala introduktioner och användbara länkar. Eleverna kan träna på grundbokens begrepp i Boken om SO:s webbapp. Läs mer Pedagogiska tankar Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Den innehåller mycket; de får bl.a. möta vikingar och hundraåringar, dinosaurier och de första människorna på jorden. De får också läsa om hur människorna levde under forntiden, om vår miljö och hållbar utveckling, om regler och rättigheter, om tre världsreligioner samt om hur en karta fungerar. På ett vardagsnära språk, tillsammans med lodjuret Lovis, utvecklar eleverna sin förmåga att analysera, kommunicera och hantera begrepp och information. Som stöd till analys- och kommunikationsförmågan återkommer rutor med rubriken Berätta! Där får eleverna ta ställning, jämföra, hitta likheter och skillnader, resonera och analysera inom olika ämnesområden. Till varje avsnitt finns tydliga referenser angivna till kunskapskraven i Lgr11. Komponenter GRUNDBOKEN: I grundboken har hänsyn tagits till begränsningar i läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd och svårighetsgrad till en lagom stor utmaning för åk 3. ARBETSBÖCKER: Två arbetsböcker till grundboken. I arbetsböckerna får eleverna möjlighet att repetera, befästa och fördjupa sina kunskaper i SO. De får arbeta med uppgifter för att utveckla sin förmåga att: – analysera – kommunicera – förstå och använda begrepp – använda kunskaper i SO för att granska information, kommunicera och ta ställning. LÄRARBOKEN: Lärarboken ger många konkreta tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta med Boken om SO 1–3. Här finns extra fakta, förslag på läs- och skrivstrategier, tips till ämnesintegration och temaarbete, kopieringsunderlag med arbetsuppgifter, aktiviteter, utvärderingsfrågor och mallar för elevens självbedömning kopplade till Lgr11. LÄRARWEBBEN: Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial, såväl grundbok, arbetsbok och kopieringsunderlag som digitala introduktioner och användbara länkar. Du hittar material både för visning i klassrummet och att dela med dig av till eleverna. Kort sagt allt du behöver för att guida dina elever till det de ska jobba med. Alla kopieringsunderlag är sorterade efter kapitel och går att skriva ut. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i grundboken – bilder att prata kring, begrepp eller bilder att sortera, ett anpassat kartmaterial och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet.

Läs mer om Boken om SO 1-3 Lärarbok

Boken om SO 1-3 Lärarbok

Fakta

Hitta Boken om SO 1-3 Lärarbok även hos:
Rulla till toppen