Boken om NO 1-3 Arbetsbok 2

Boken om NO 1-3 Arbetsbok 2

Boken om NO 1-3 är skriven med samma lätthet och med vardagsnära texter och experiment som är ett signum för Hans Persson. Det är en grundbok i NO som är ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet, skriven helt i linje med kunskapskraven i NO åk 3, Lgr11. Till serien finns både en lärarwebb och en webbapp för eleven. Läs mer Pedagogiska tankar Boken om NO 1-3 är barnens första grundbok i kemi, fysik och biologi. Varje enskilt ämne genomsyras av enkla förklaringsmodeller och tydliga illustrationer. Språket är lättläst utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen. Boken om NO 1-3 innehåller alla de delar som Hans Persson menar är väsentliga för en framgångsrik NO-undervisning: – Vardagsnära språk , som eleverna känner igen, utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen; t.ex. molekyl, friktion, tyngdkraft, blodomlopp och fotosyntes. – Naturvetenskapens historia i spännande texter där eleverna förstår att samhällets utveckling går sida vid sida med elevernas egna upptäckter. – Praktiska experiment där eleverna får pröva sina hypoteser och tidigt bli bekväma med naturvetenskapens arbetssätt. Komponenter GRUNDBOKEN: I grundboken har hänsyn tagits till begränsningar i läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd och svårighetsgrad till en lagom stor utmaning för åk 3. ARBETSBÖCKER: I de två arbetsböckerna till grundboken får eleverna möjlighet att repetera, befästa och fördjupa sina kunskaper i NO. De får arbeta med uppgifter för att utveckla sina förmågor inom NO-ämnena. LÄRARBOKEN: Lärarboken ger många konkreta tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta med Boken om NO 1-3. Här finns också gott om extra fakta och förslag på enkla experiment. LÄRARWEBB: Lärarwebben innehåller allt som du som lärare behöver för att planera din undervisning i NO. All text ur lärarboken och visningssidor av elevernas böcker samt färdigplanerade genomgångar, s.k. digitala introduktioner, ingår i lärarwebben. Se även Försök med NO 1-3, som är en samling kopieringsunderlag med experiment inom samma arbetsområden som Boken om NO 1-3. WEBBAPP: I webbappen finns förklarande filmer och här får eleverna också repetera begreppen från boken på svenska och arabiska. Webbappen är tillgänglig från dator, surfplatta och smartmobil. Upplägg I grundboken får eleverna läsa om allt det som är beskrivet i kursplanen för NO åk 3, Lgr11. Det handlar om allt ifrån pyttesmå molekyler till vårt oändligt stora universum. Inom varje ämnesområde finns praktiska experiment och nedslag från naturvetenskapens historia. Innehåll – Tankar om stjärnor och planeter – Olika material – Året runt i naturen – Att utforska utomhus – Gör som forskarna – testa! – Vatten – Ämnen i olika former – Blandningar och lösningar – Luft – Växter och djur – Människokroppen – El och magnetism – Kraft och rörelse –

Läs mer om Boken om NO 1-3 Arbetsbok 2

Boken om NO 1-3 Arbetsbok 2

oklassificerat, Övrigt

Hitta Boken om NO 1-3 Arbetsbok 2 även hos:
Rulla till toppen