Boken om Historia 2 Grundbok – Vasatiden och Stormaktstiden

Boken om Historia 2 Grundbok – Vasatiden och Stormaktstiden

Levnadsvillkor under olika tidsperioder I serien Boken om Historia kan eleverna följa kvinnors, mäns och barns skilda levnadsvillkor genom tiderna. Serien lägger stor vikt vid den vanliga människans liv och förutsättningar där barnens egen historia går som en röd tråd genom läromedlet. En Lärarbok till varje årskurs hjälper dig att tydliggöra mål, syfte och centrala begrepp i din undervisning. Dessutom innehåller lärarboken prov med bedömningsstöd. Läs mer Pedagogiska tankar Hur hade barn det för hundra år sedan? För femhundra år sedan? Lgr 11 betonar att undervisningen i historia framför allt ska handla om levnadsvillkor under olika tidsperioder. I Boken om Historia kan eleverna, från stenåldern till 1900-talet, följa hur samhällen utvecklas och levnadsvillkor förändras. Barnens historia går som en röd tråd genom läromedlet och får de stora historiska händelserna i Sverige och Europa att kännas nära och spännande att läsa om. Med Boken om Historia vill vi konkretisera historiska skeenden och ge eleverna redskap för att tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Historien ska berättas på ett levande sätt, måla upp bilder över händelser och dramatisera livet i olika tider. Genom att få läsa om flera epoker i en och samma bok kan barnen jämföra människornas liv i olika tider. Boken om Historia drar paralleller mellan äldre tiders historia och dagens samhälle genom att väva in vardagliga teman ’Från byteshandeln till bankkort, Från vevtelefon till mobiltelefon’. Tanken att barnen ska få ett större perspektiv på historien genom att man plockar upp ett fenomen som man studerar över en längre tid, ofta hur olika uppfinningar förändrat/förenklat livet för oss. Till exempel kylskåpet och konserveringen av mat. Med Boken om Historia ska eleverna känna att historia är ett ämne som angår dem. Komponenter GRUNDBOK: Boken om Historia innehåller tre grundböcker som tillsammans tar upp de historiska perioder som står omnämnda i kursplanens centrala innehåll för historia år 4–6. ARBETSBOK: Till respektive grundbok finns en arbetsbok. Varje kapitel i grundboken har motsvarande övningar i arbetsboken på fakta-förståelse-analys nivå. I alla arbetsböcker finns övningar som där eleverna får arbeta med historiska källor. LÄRARBOK: Syftet med lärarböckerna är att underlätta för dig som lärare att använda Boken om Historia på ett sätt som utvecklar förmågorna i Lgr 11. De hjälper dig att tydliggöra innehåll och lärandemål inom varje arbetsområde. De innehåller övningar som tränar kunskaper för att eleverna bättre ska förstå begrepp och sammanhang, se samband mellan olika tidsperioder och reflektera över hur historia kan användas utifrån olika perspektiv. Upplägg I grundböckerna får eleverna får läsa om betydelsefulla personer som uppfinnare, upptäckare, maktmänniskor, kungar och drottningar. Men de får också veta hur vanliga människor bodde, arbe

Läs mer om Boken om Historia 2 Grundbok – Vasatiden och Stormaktstiden

Boken om Historia 2 Grundbok – Vasatiden och Stormaktstiden

oklassificerat, Övrigt

Hitta Boken om Historia 2 Grundbok – Vasatiden och Stormaktstiden även hos:
Rulla till toppen