Boken om geografi

Boken om geografi

Ett nytt läromedel i geografi för åk 4-6 som innehåller allt eleverna behöver veta för att kunna utveckla kunskaper i geografi och förstå vilka processer som skapar olika livsmiljöer på jordklotet – Hur ser det ut? Varför ser det ut som det gör? Och på vilka sätt kan livsmiljöer förändras? Läromedlet ger konkreta tips på hur klassen kan arbeta med fältstudier och digitala lärresurser i ämnet geografi. Läs mer Pedagogiska tankar En bärande tanke med Boken om geografi är att utifrån en konkret plats eller ett område beskriva vilka universella processer som formar landskapet. Det handlar om berggrund, landformer, jordmån, klimat och vegetation. Det handlar också om hur dessa processer påverkar oss människor – befolkningsfördelning, naturresurser, ekonomi, energi och miljö. En annan tanke är att eleverna ska få möta yrkesgrupper som arbetar med geografi; t.ex. meteorologer, militärer, samhällsplanerare och folkhälsovetare. På så sätt konkretiseras ett ämne som många har en ganska vag föreställning om. Boken om geografi är upplagd i fyra delar: 1 Geografiska metoder och arbetssätt 2 Sverige 3 Norden 4 Europa I den första delen tar vi upp kartan och berättar hur man utför en geografisk undersökning. I den andra delen tar vi eleverna genom landet Sverige. Vid några platser stannar vi till och förklarar hur processer har format landskapet. Det handlar om berggrunden, skogarna och slätterna, haven och kusterna samt resurser i norr. I den tredje delen tittar vi närmare på Nordens länder och dess utmärkande drag. Här beskrivs också plattektonik. Den fjärde delen handlar om länder och naturlandskap i västra, östra och södra delen av Europa. Vi tittar närmare på olika sätt att jämföra länder och människors levnadsstandard med möjliga jämförelseverktyg bl.a. statistik. Här tar vi ett större grepp kring hållbar utveckling och beskriver ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den här delen innehåller också vägledning inför arbete med olika källor på nätet. Komponenter Webbapp – där eleverna tränar viktiga ord och begrepp. Facit – till grundbokens frågor. Aktivitetsboken – fältstudier och geografiska undersökningar utkommer till ht 2019. Lärarguide – med arbetsblad och tips på digitala lärresurser i ämnet geografi utkommer vt 2019. Upplägg De flesta kapitel utgår från kartan och några centrala frågeställningar som kommer att besvaras i kapitlet. Avslutningsvis får eleverna möta en yrkesroll som arbetar med geografi samt besvara några frågor som sammanfattar kapitlet. Till varje kapitel finns centrala begrepp förklarade i en ordlista. Innehåll GEOGRAFINS METODER OCH ARBETSSÄTT 1. Kartan 2. Geografiska undersökningar SVERIGE 3. Sverige och människorna – vårt kulturlandskap 4. Det gröna landet – på urberget ligger slätter och skogar 5. Vädret i Sverige 6. Sveriges kuster och öar 7. Naturresurser

Läs mer om Boken om geografi

Boken om geografi

Fakta

Hitta Boken om geografi även hos:
Rulla till toppen