Boken om fysik och kemi Arbetsbok

Boken om fysik och kemi Arbetsbok

Bygger upp elevernas NO-kunskaper På ett enkelt och elevnära språk och med exempel hämtade ur vardagen förklarar Hans Persson de viktigaste begreppen i fysikens och kemins värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och en självklar del i elevernas kunskapsförråd. Läs mer Pedagogiska tankar Vad är allting gjort av? Varför blir en del saker hårda, andra mjuka? Varför smälter choklad i munnen men inte en penna? Hur kan något som inte syns ändå blåsa mössan av huvudet? På ett enkelt och elevnära språk och med exempel hämtade ur vardagen förklarar Hans Persson de viktigaste begreppen i fysikens och kemins värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och en självklar del i elevernas kunskapsförråd. Läromedlet är helt i linje med Lgr11 och utgår från receptet på en framgångsrik NO-undervisning: – vardagsnära språk som eleverna känner igen, utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen; t.ex. friktion, tyngdkraft, blodomlopp och fotosyntes. – naturvetenskapens historia i spännande texter där eleverna förstår att samhällets utveckling går sida vid sida med elevernas egna upptäckter. – praktiska experiment där eleverna får pröva sina hypoteser och tidigt bli bekväma med naturvetenskapens arbetssätt. Komponenter GRUNDBOKEN Boken om fysik och kemi är fylld med fakta och förklaringar till spännande fenomen omkring oss. Men grundboken innehåller även enkla experiment, där eleverna får göra hypoteser, testa, sammanställa resultat, dra slutsatser och ge förklaringar. Boken följer i stort samma kapitelindelning som de omtyckta experimentböckerna Försök med Fysik och Försök med Kemi. Där kan du hämta experiment att arbeta med jämsides med Boken om fysik och kemi. ARBETSBOKEN Till läromedlet finns en lekfull och matnyttig arbetsbok med uppgifter som befäster elevens kunskaper och tränar alla viktiga begrepp och fenomen som grundboken berättar om. LÄRARBOKEN I lärarboken finns kommentarer till varje kapitel och ännu fler tips och idéer samt underlag för hur du kan bedöma elevernas kunskaper. LÄRARWEBBEN Lärarwebben innehåller allt som du som lärare behöver för att planera din undervisning i NO. All text ur lärarboken och visningssidor av elevernas böcker samt färdigplanerade genomgångar, s.k. digitala introduktioner, ingår i lärarwebben. WEBBAPPEN har många filmade experiment från klassrummet med författaren och hans elever och erbjuder också eleverna begreppsträning, dels på svenska, dels på arabiska. Webbappen är tillgänglig från dator, surfplatta och smartmobil. Boken om Fysik och kemi innehåller kapitlen: – Vad består allting av? – Vatten – ett ämne – Fast, flytande eller gas? – Blandningar och lösningar – Syror och baser – Kraft och rörelse – Luft och tryck – Värme och väder – Magnetism – Elektricitet – Kemiska reaktioner – Ljud – Ljus – Astronomi Om för

Läs mer om Boken om fysik och kemi Arbetsbok

Boken om fysik och kemi Arbetsbok

Fakta

Hitta Boken om fysik och kemi Arbetsbok även hos:
Rulla till toppen