Blueprint B Version 2.0 Kursbok

Blueprint B Version 2.0 Kursbok

Blueprint är vårt läromedel för engelska 5, 6 och 7. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer’s Workshop och Speaker’s Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen. Läs mer Utmärkande drag för Blueprint – Eleverna känner igen arbetssättet från svenskundervisningen – Elever som väljer att läsa Engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget – Ger eleverna handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion Blueprint – engelska 5, 6 och 7 Ett av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som står i ämnesplanen för engelska i GY2011, nämligen att ’kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv’. Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva – ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Blueprint tänjer på gränserna. Och eleverna gillar det. Serien Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera eleverna i engelskundervisningen. Eleverna får gång på gång öva på att uttrycka sina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dem såväl språkligt som personligt. Film, reklam, musik och populärkultur hör till elevernas vardag och utgör också en stor del i Blueprint. Blueprint ger dig frihet Lärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film. Grammatiken ligger separat, så den tar du in när det passar. Ordkunskapsövningarna är relevanta och utmanande, inte minst avsnitten med ordbildning. Eleverna får många goda råd om hur man skriver olika texttyper och fördjupningsuppgifter får eleverna att tänka till, både inför muntliga och skriftliga presentationer. Elever som väljer att läsa engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget. Elever på yrkesprogrammen har sin egen Blueprint Blivande professionella yrkesarbetare har en egen bok, Blueprint Vocational, som är framtagen för dem och bygger på det centrala innehållet för GY2011. Jobb och egen försörjning lockar många av de yrkesstuderande eleverna. Oavsett om de får arbete i Sverige eller utomlands behöver eleverna en bra bas i engelska, anpassad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning. Då behövs en tydlig Blueprint. Utmärkande drag i Blueprint Vocational – Ger både trygghet och utmaning för yrkeseleverna – Har tydlig koppling till autentiska situationer i arbetslivet. – Innehåller mönstertexter och mallar som ger stöd vid egen produktion Blueprint Vocational följer tydligt ämnesplanen för GY2011. Texttyperna består av skönlitteratur och

Läs mer om Blueprint B Version 2.0 Kursbok

Blueprint B Version 2.0 Kursbok

Fakta

Hitta Blueprint B Version 2.0 Kursbok även hos:
Rulla till toppen