Blueprint A version 3.0 Kursbok

Blueprint A version 3.0 Kursbok

Blueprint version 3.0 är den tredje upplagan av Blueprint-serien. Texterna är uppdaterade och ordövningarna har utvecklats. Blueprint-serien är uppskattad för sina ’Blue pages’ där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. I denna nya tredje upplaga har vi tagit fasta än mer på autentiskt material i elevtexter och hörövningar. Blueprint version 3.0 är ett heltäckande läromedel för Engelska 5 och 6. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Läs mer Utmärkande drag för Blueprint – Eleverna känner igen arbetssättet från svenskundervisningen – Ger eleverna handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion – Elever som väljer att läsa Engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget Blueprint ger nya perspektiv och större förståelse Ett av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som står i ämnesplanen för engelska i GY2011, nämligen att ’kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv’. Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva – ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Blueprint tänjer på gränserna. Och eleverna gillar det. Serien Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera eleverna i engelskundervisningen. Eleverna får gång på gång öva på att uttrycka sina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dem såväl språkligt som personligt. Film, reklam och populärkultur hör till elevernas vardag och utgör också en stor del i Blueprint. Blueprint ger dig frihet Lärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film. Grammatiken ligger separat, så den tar du in när det passar. Ordkunskapsövningarna är relevanta och utmanande, inte minst avsnitten med ordbildning. Eleverna får många goda råd om hur man skriver olika texttyper och fördjupningsuppgifter får eleverna att tänka till, både inför muntliga och skriftliga presentationer. Elever som väljer att läsa engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget. Nytt i Blueprint version 3.0 – Samtliga kapitlen har omarbetats. Nya skönlitterära texter, dikter, reportage och populärvetenskapliga artiklar blandas med omtyckta texter från Blueprint version 2.0. – Elevernas textproduktion har utvecklats. Varje kapitel presenterar en mönstertext med frågor till och en elevuppgift med tydliga instruktioner och mallar. – Mönstertexterna i Writer’s Workshop har kompletterats med exempeltexter på olika nivåer. – Tydligare lexikalt synsätt. Både i ordövningar och i gloslistorna övas collocations. – Webbappen har fått fler interaktiva övningar. – Lärarmaterialet (lärar

Läs mer om Blueprint A version 3.0 Kursbok

Blueprint A version 3.0 Kursbok

Fakta

Hitta Blueprint A version 3.0 Kursbok även hos:
Rulla till toppen