Bedömning i SO : För grundskolan

Bedömning i SO : För grundskolan

Undervisning i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi ska ge eleverna förutsättningar att analysera och dra slutsatser i frågor med anknytning till de samhällsorienterande ämnena. Eleverna ska även ges förutsättningar att kritiskt granska källor, att använda begrepp för att förklara olika samband och att reflektera och resonera utifrån underbyggda argument. Men hur vet man i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor? Och hur kan man stödja elevernas fortsatta utveckling? I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanerna för SO-ämnena samt hur bedömningen kan genomföras för att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor. Huvudfokus ligger på strategier för formativ bedömning – hur man kommunicerar förväntningar till eleverna, ger konstruktiv återkoppling och låter eleverna arbeta med själv- och kamratbedömning – men boken tar även upp skriftliga omdömen, betyg, likvärdighet, nationella prov och sambedömning. Boken riktar sig i första hand till lärare, och blivande lärare, som undervisar i SO-ämnena i grundskolans årskurs 1–6, men en stor del av innehållet är även relevant för årskurs 7–9 och andra ämnen. Författarna har bland annat forskat kring bedömningsfrågor och även utarbetat bedömningsmaterial för Skolverket. Anders Jönsson är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik, med inriktning mot bedömning, vid Högskolan Kristianstad. Christina Odenstad är fil. lic. i statsvetenskap och lektor i samhällskunskap. Hennes forskningsområde är samhällskunskapsdidaktik med inriktning mot prov och bedömning. Hon arbetar med bedömningsfrågor och ämnesdidaktiska frågor på uppdrag av Karlstads universitet och Skolverket.

Läs mer om Bedömning i SO : För grundskolan

Bedömning i SO : För grundskolan

oklassificerat, Övrigt

Hitta Bedömning i SO : För grundskolan även hos:
Rulla till toppen