Avancera Hör

Avancera Hör

Avancera är en serie fristående övningsböcker som förbereder för Tisus-testet och för högskolestudier. Böckerna passar både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. De kan användas i lärarledd undervisning och för självstudier. Läs mer Avancera – Ord (Marianne Mathlein) I Avancera – Ord tränas 500 germanska prefixavledningar av typen angelägen, erhålla, framgå och medge. Varje kapitel inleds med en alfabetisk listning av orden med skrivutrymme för översättning till det egna språket. Därefter tränas ordbetydelsen genom olika övningar. Avancera – Grammatik (Marianne Mathlein) Avancera – Grammatik ger effektiv träning, dels av sådana grammatiska svårigheter som tillhör det avancerade stadiet, t.ex. passivum och perfekt particip, dels sådana som i sig är komplicerade och kräver mycket träning, t.ex. tempusanvändning och bestämdhet. Avancera – Läs (Marianne Mathlein) I Avancera – Läs finns texter av många olika slag och genrer; skönlitterära texter, debattinlägg, vetenskapliga texter och tidningsartiklar. De tillhörande övningarna visar hur väl man har förstått texten, man testas på betydelsen av fraser och enskilda ord, och hur de passar in i sammanhanget. Här finns övningar på att tolka diagram och att hitta detaljuppgifter i en stor textmassa, liksom övningar i att följa och förstå argumentation. Avancera – Hör (Marianne Mathlein) Avancera – Hör tränar hörförståelse. Med utgångspunkt i aktuella radioprogram som behandlar intressanta teman utvecklar man sin förmåga att förstå talad svenska. Lucktexter och innehållsfrågor varvas. Dessutom sammanfattas varje inslag med diskussionsfrågor. Ljudfilerna köps separat. Serien kan med fördel användas av den som förbereder sig inför högskolestudier. Om författarna Marianne Mathlein menar att ’språkfärdigheterna är av flera slag men att de går in i och förutsätter varandra – för min undervisning har läsförståelse och ordkunskap varit viktigast. Härifrån går vägen in i den svenska kulturen.’ Margareta Trevisani (Avancera Skriv) är universitetsadjunkt med lång erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk på behörighetsgivande kurser. Hon har också lång erfarenhet av testning och bedömning av bland annat Tisus.

Läs mer om Avancera Hör

Avancera Hör

oklassificerat, Övrigt

Hitta Avancera Hör även hos:
Rulla till toppen