Att växa som familj

Att växa som familj

Det finns många anledningar till att familjer utökas och förändras. Ensamstående föräldrar kan välja att gifta om sig. En familj kan välja att adoptera ett barn. Ekonomiska omständigheter kan leda till gemensamma hushåll. Oavsett varför det händer är skapandet av en stjärnfamilj en process som kräver tid tålamod humor empati och en hel del samtal.   I Att växa som familj guidar författaren Cynthia Geisen barn och vuxna genom de många frågor och blandade känslor en stjärnfamilj kan ställas inför. I slutänden är det kärlek medmänsklighet förståelse tålamod och en stor dos humor som är de allra bästa verktygen när det gäller att finna trygghet och glädje i den nya familjesituationen!

Läs mer om Att växa som familj

Att växa som familj

Fakta

Hitta Att växa som familj även hos:
Rulla till toppen