Att göra vänskap : en kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

Att göra vänskap : en kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

”Den värsta dagen är ensamhet det är det värsta som finns vi människor är konstruerade så” säger Ted som är högstadieelev på en skola i Stockholm. I skolan pågår två projekt. Ett relationsprojekt och ett kunskapsprojekt och båda är viktiga. Men att ha en vän är helt enkelt meningen med skolan. Elever är med och formar vilken vänskap som är möjlig. Idealbilden om vänskap som jämlik och fritt vald är komplicerad. Vad är en autentisk vänskap? Hur görs den? Vilka ideal används? Hur kan detta ideal användas till att utesluta någon? Hur strukturerar skolan som organisatoriskt fysiskt och kulturellt rum vänskap? Att göra vänskap handlar om vänskapens drama.Detta är en doktorsavhandling i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet 2020.

Läs mer om Att göra vänskap : en kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

Att göra vänskap : en kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

Samhälle & Politik

Hitta Att göra vänskap : en kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer även hos:
Rulla till toppen