Att fånga lärares arbete – Bilder av vardagsarbete i förskola och skola

Att fånga lärares arbete – Bilder av vardagsarbete i förskola och skola

Vad innebär lärares arbete i förskola och skola idag? Hur talar lärare om sitt arbete och vad gör de egentligen? Ganska ofta hör man talas om att nyblivna lärare blir överraskade över alla de förväntningar som ställs på dem i deras arbetssituation. Det finns ett särskilt begrepp, realitetschock, som använts för att beskriva känslor och tankar man kan drabbas av den första tiden som nyutexaminerad lärare. Läs mer Bilden av lärararbetet bygger för de flesta människor till stor del på de erfarenheter vi alla gjort som barn och elever. Den grundar sig alltså framför allt på det arbete som är synligt, vad som försiggår på den offentliga scenen, i lekrum eller i klassrum och andra skollokaler. I barns och elevers bild av lärares arbete ingår då inte de arbetsuppgifter som sker utanför dessa sammanhang. I denna bok presenteras en bred bild av lärarnas arbete ur ett helhetsperspektiv, och visar vilka arbetsuppgifter de utför i sin dagliga verksamhet. Om författarna Eva Gannerud och Karin Rönnerman forskar vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Läs mer om Att fånga lärares arbete – Bilder av vardagsarbete i förskola och skola

Att fånga lärares arbete – Bilder av vardagsarbete i förskola och skola

oklassificerat, Övrigt

Hitta Att fånga lärares arbete – Bilder av vardagsarbete i förskola och skola även hos:
Rulla till toppen