Är Ryssland ett hot? : exemplet Georgien

Är Ryssland ett hot? : exemplet Georgien

Exemplet Georgien När de kommunistiska staterna i Östeuropa med Sovjetunionen i spetsen föll samman i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, blev detta en revolution och något av en jordbävning. Vad som skedde med det nya Ryssland och dess relationer till raden av de nya stater som uppstod ur de gamla sovjetrepublikerna, skildras initierat och översiktligt i denna digra volym. I synnerhet belyses exemplet Georgien, ett av de äldsta länderna med lång historia innan det kom att ingå i Sovjetimperiet. Särskilt beskriver Garthon de senaste decenniernas historia med Georgien som eget land. Här skildras de många problemen med de olika regeringarna och presidenterna som avlöst varandra. Hur både maffia och mutor blivit ’normala’ inslag, valfusk och dolda kontakter med både EU, USA, Ryssland, Nato och andra aktörer. Georgien är ett land med många problem och många tillgångar. Många anser att här tillverkades det första vinet. Landet har varit en korsväg för öst och väst, för olika religioner och handelsvägar. Per Garthon, tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentariker, grundare av Miljöpartiet och författare/debattör. Han har studerat i Moskva och talar ryska. Han var EU:s kontaktperson för bl.a. Georgien och Kaukasusstaterna, tillika valobservatör. Han har utgivit bl.a. en bok om Georgien på engelska.

Läs mer om Är Ryssland ett hot? : exemplet Georgien

Är Ryssland ett hot? : exemplet Georgien

Samhälle & Politik

Hitta Är Ryssland ett hot? : exemplet Georgien även hos:
Rulla till toppen