Anhörigboken Alzheimers sjukdom

Anhörigboken Alzheimers sjukdom

I den här boken berättar anhöriga hur de upplever det att deras nära och käralever med Alzheimers sjukdom.Det är texter som berör på djupet. Som innehåller den djupaste sorg ochkänsla av ensamhet och utsatthet. Men det är också berättelser som vibrerarav kärlek och omsorg om den som är sjuk. Det är livshistorier som lyser upp detabsolut vackraste som fi nns och samtidigt det som är det svåraste att bära attnågon de älskar lever med en dödlig sjukdom.Ibland finns sjukvården och kommunen med som en hjälpande hand iblandberättas det om ett samhälle som sviker. Insatser som uteblir. Låg förståelseför de behov som fi nns. Få som lyssnar. Ingen som förstår.Det är med stor generositet anhöriga delar med sig av sina glädjeämnenoch sorger som uppstår i gemenskapen med den som lever med alzheimer.Berättelserna ger en bild av ett samhälle som kan göra mycket mer som kanstötta och göra bättre samtidigt som dessa anhöriga gör insatser som måstebeskrivas som heroiska.Det är här på vägen till slutet som allt sätts på sin spets. Kärleken ochsorgen omsorgen och gemenskapen allt som fanns som inte längre fi nns ochförlusten av en människa som står framför dig men ändå inte är där.Boken innehåller också fakta om sjukdomen tips och information och kanmed fördel läsas av både anhöriga den som själv drabbats av sjukdomen ochpersonal inom bland annat vård och omsorg. Kukkamariia Valtola Sjöberg är författare till boken ”Det du gör är farligt! En bok omjämställdhet och lika rättigheter.” I den här boken för anhöriga utforskar hon anhörigskapets många olika sidor och använder sina egna erfarenheter som anhörig till en farmor och pappa med Alzheimers sjukdom som drivkraft för arbetet för rättigheter förpersoner med sjukdomen.

Läs mer om Anhörigboken Alzheimers sjukdom

Anhörigboken Alzheimers sjukdom

Övrigt oklassificerat

Hitta Anhörigboken Alzheimers sjukdom även hos:
Rulla till toppen