Änggårdarna på söder i Örebro:En tillbakablick på min uppväxt under 1950 och 1960-talet

Änggårdarna på söder i Örebro:En tillbakablick på min uppväxt under 1950 och 1960-talet
Änggårdarna på söder i Örebro:En tillbakablick på min uppväxt under 1950 och 1960-talet
Beskrivning av Änggårdarna på söder i Örebro:En tillbakablick på min uppväxt under 1950 och 1960-talet

Boken innehåller en personlig berättelse om min uppväxt i bostadsområdet Änggårdarna på 1950 och 1960-talet. Den beskriver några av de händelser jag var med om och även hur delar av söder i Örebro såg ut och förändrades under den tiden. Jag har också tagit med en del andra platser och resor som var centrala i min uppväxt.I ett av kapitlen visas genom många bilder hur det gick till att bygga ett av husen i Änggårdarna.Texterna varvas av ett stort antal bilder de flesta privata men även en hel del bilder från Örebro Stadsarkiv. Ett helt kapitel beskriver gamla söder sett från luften det vill säga med flygbilder över dessa kvarter.Texten är indelad i 30 kapitel som spänner över hela perioden 1949 till 1970 och innehåller även en del om min närmaste familj liksom flera av de människor som bodde och vistades i området.De flesta kapitel avslutas med en textruta där jag berättar om andra saker som hände i Sverige eller uti världen under den tidsperioden.Jag har även med en del faktarutor om sådant som förekommer i mina texter.Varje kapitel inleds med en teckning av Linnea Hällzon. Hon är barnbarn till min bror Hanseric.

Läs mer om Änggårdarna på söder i Örebro:En tillbakablick på min uppväxt under 1950 och 1960-talet...


Sök bästa pris på Änggårdarna på söder i Örebro:En tillbakablick på min uppväxt under 1950 och 1960-talet hos: