Älska är ett verb 5-pack

Älska är ett verb 5-pack

Älska är ett verb är en fristående fortsättning på Kärlek är ett substantiv, tänkt som bredvidlitteratur för dem som har läst någon termin svenska. Låt deltagarna träna läsflytet genom lustfylld läsning på enkel men rik svenska! Läs mer Älska är ett verb är en skönlitterär bok som liksom föregångaren Kärlek är ett substantiv följer fyra tjejer och killar i 16–17-årsåldern under den första terminen i skolan. Boken låter varje karaktär komma till tals genom inre monologer i dagboksform. Det handlar om Andrés och Agatas kärlek, om Minas känslor inför Samuel och hennes oro för framtiden, och även om den nya killen Vahid som har lätt att lära känna nya människor, men som också bär på en sorg som han inte vill visa. Huvudpersonerna har det gemensamt att de är nya i Sverige, men de är framförallt fyra individer som lever olika tonårsliv med allt som det innebär. Älska är ett verb tar vid där Kärlek är ett substantiv slutar, men kan läsas som en fristående berättelse. Gör man det och gillar boken kan man läsa Kärlek är ett substantiv för att se hur allting började. Älska är ett verb lyckas på ett okomplicerat men rikt språk beskriva ungdomarnas tankar och känslor. Johanna Immonens erfarenhet som lärare i svenska som andraspråk märks i bokens väl anpassade språk och intresseväckande innehåll och inte minst i relevansen hos uppgifterna i slutet av boken. Böckerna riktar sig främst till ungdomar som är jämngamla med karaktärerna, men även de som är några år yngre eller vuxna kan ha behållning av dem. Längst bak i boken finns uppgifter som rör innehållet och diskussionsfrågor kring de frågor som dyker upp i romanen. Till varje kapitel finns också minst en skrivuppgift. Arbetsboken Läs och utveckla språket Läs och utveckla språket innehåller språkutvecklande övningar till Kärlek är ett substantiv och Älska är ett verb. Övningarna är varierande så att eleverna arbetar med språket på olika sätt både innan de börjar läsa och efter att de har läst. Boken bygger på genrepedagogik där man arbetar med ordens funktion och i den kontext de tas upp. Arbetsboken ger – Språkutvecklande övningar som ökar elevernas ordförråd. – Reflekterande övningar som förbättrar elevernas läsförståelse. – Uttalsövningar med bland annat ord som låter lika men betyder olika saker och tungvrickare som kan vara lite knepiga att säga. – Skrivövningar med tydliga skrivmallar som hjälper eleverna att skriva strukturerade texter inom flera olika genrer. Om författarna Författaren Johanna Immonen har stor erfarenhet av arbete med ungdomar och svenska på nybörjar- och fortsättarnivå. Arbetsboken Läs och utveckla språket är skriven av Ulrika Wendéus , lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk i grundskola och gymnasium.

Läs mer om Älska är ett verb 5-pack

Älska är ett verb 5-pack

Fakta

Hitta Älska är ett verb 5-pack även hos:
Rulla till toppen