Aggressivitet hos hundar

Aggressivitet hos hundar
Aggressivitet hos hundar
Beskrivning av Aggressivitet hos hundar

Kerstin Malm är fil doktor i hundetologi. Hon har en lång praktisk erfarenhet av arbete med problemhundar och håller utbildningar och kurser i ämnet. www.k.malm.hundetologi.info ’I en serie om tre böcker som handlar om hundens beteende och samspelet med människan är detta den tredje. På ett mycket balanserat och genomtänkt sätt redogör Malm för hundars aggressiva beteende. Syftet med boken är att öka vår förståelse för begreppet och visa på etiskt acceptabla förhållningssätt. Att respektera och förstå hunden är grunden för att komma till rätta med ett oönskat beteende. Med hjälp av fallbeskrivningar visar Malm hur hundars aggressivitet kan ta sig uttryck, hur unikt varje fall är och ger exempel på lämpliga behandlingar och och åtgärder. Att behandla hundars aggressiva beteende med hårdhänta metoder är förkastligt och i många fall kontraproduktivt. Eller för att tala klarspråk: Hundar får inte bestraffas eller godtyckligt avlivas! Boken kan användas i utbildningssammanhang, men även med stor behållning läsas av den enskilde hundägaren.’ -Jonas Herrlin, BTJ

Läs mer om Aggressivitet hos hundar...


Sök bästa pris på Aggressivitet hos hundar hos: