Zucman Gabriel Gömda Rikedomar – En Undersök…

Zucman Gabriel Gömda Rikedomar – En Undersök…
Zucman Gabriel Gömda Rikedomar – En Undersök…
Beskrivning av Zucman Gabriel Gömda Rikedomar – En Undersök…

Skatteparadis som Schweiz Luxemburg och Caymanöarna skadar demokratin genom att underminera det samhällskontrakt som är demokratins förutsättning. De är samtidigt viktiga kuggar i finanskapitalismen och nyttjas av många av världens rika och mäktiga.
Gabriel Zucman – verksam vid London School of Economics – är en banbrytande forskare på området skatteparadis och visar i sin bok hur allvarligt det här problemet har blivit. De i skatteparadisen undanstoppade tillgångarna har vuxit med 25 procent de senaste fem åren och motsvarar åtta procent av hushållens globala finansiella tillgångar. Det är alltså betydande summor som undandragits skatt i ursprungsländerna.
De åtgärder som har vidtagits mot skatteparadisen av OECD och enskilda regeringar har hittills haft föga effekt inte minst för att omvärldens kontrollmöjligheter är för dåliga och för att den politiska viljan ibland varit halvhjärtad.
Zucman menar emellertid att det går att vända den destruktiva utvecklingen. Han presenterar en konkret och realistisk handlingsplan som bland annat omfattar ett globalt värdepappersregister och ett automatiskt uppgiftsutbyte mellan länderna. Han argumenterar även för att man på sikt bör införa en global och progressiv förmögenhetsskatt.

»Det som gör Zucmans bok så viktig är att den inte bara handlar om abstrakta principer och farliga hot utan också om konkreta uppgifter och lösningar. Den internationella ekonomiska statistiken är behäftad med systematiska brister. Framför allt är skulderna alltid större än tillgångarna i rapporterna från världens finanscentra. Med sin analys av dessa statistiska inkonsekvenser erbjuder Zucman på en av de mest trovärdiga uppskattningarna av skatteparadisens globala omfattning och betydelse.» / Ur Thomas Pikettys förord

Gabriel Zucman född 1986 i Paris är biträdande professor vid The London School of Economics och hör till den grupp av ekonomer som leds av Thomas Piketty.

A small book worth ten volumes on financial globalization (La Croix)

A remarkable investigation (Le Nouvel Obs)

One of the most thorough books on the topic (Le Monde)

Excellent (Marianne)

A fascinating book (Alternatives Economiques)

A must read (Libération) .

Läs mer om Zucman Gabriel Gömda Rikedomar – En Undersök…...


Sök bästa pris på Zucman Gabriel Gömda Rikedomar – En Undersök… hos: