Zick Zack Skrivrummet åk 5 Allt i ett-bok

Zick Zack Skrivrummet åk 5 Allt i ett-bok
Zick Zack Skrivrummet åk 5 Allt i ett-bok
Beskrivning av Zick Zack Skrivrummet åk 5 Allt i ett-bok

Skrivrummet fokuserar på skrivande av olika typer av texter. Övningsboken till ZickZack Skrivrummet är en allt-i-ett-bok, det vill säga den innehåller både malltexter och övningar. Här får eleverna lära sig skriva för olika syften och ändamål – för att berätta, beskriva, förklara, instruera, argumentera och återberätta. De får lära sig hur olika texter är uppbyggda och vilka språkliga drag respektive texttyp har. De får bygga upp sitt språk och öva ordkunskap och grammatik i ett textsammanhang. Varje kapitel består av fyra steg: 1) Vad handlar det om och hur är texten strukturerad? 2) Vilka språkliga drag har texten? 3) Sammanfatta och skriv tillsammans! 4) Skriv själv! Kapitlen kan göras i vilken ordning som helst och kan därför lätt anpassas till den övriga undervisningen.

Läs mer om Zick Zack Skrivrummet åk 5 Allt i ett-bok...


Sök bästa pris på Zick Zack Skrivrummet åk 5 Allt i ett-bok hos: