Zackrisson Barbro Ljungdahl Feriebarnets Årh…

Zackrisson Barbro Ljungdahl Feriebarnets Årh…
Zackrisson Barbro Ljungdahl Feriebarnets Årh…
Beskrivning av Zackrisson Barbro Ljungdahl Feriebarnets Årh…

Stockholmsbarn i ett landskap av ideal rekreation och ekonomi 1900-2000

Närmare 300 000 Stockholmsbarn har under 1900-talet tillbringat somrar i en främmande familj på landet. Feriebarnsverksamheten startade som välgörenhet vid 1800-talets slut; en tid då trångboddhet tuberkulos och undernäring var vardag för stadens arbetarbarn. Under 1900-talets gång kom verksamheten att bli ett välfärdsprojekt i folkhemsbygget för att kring millennieskiftet förpassas till det förflutna. Hur kunde verksamheten fortleva så länge trots omvälvande samhällsförändringar? Varför upphörde den till synes lika plötsligt som den uppstått? Med grund i ett brett material låter ekonomhistorikern Barbro Ljungdahl Zackrisson läsaren ta del av ett stycke tidigare outforskad historia om stadens barn om arrangörernas agerande och om feriebarnsverksamhetens drivkrafter och effekter.

Läs mer om Zackrisson Barbro Ljungdahl Feriebarnets Årh…...


Sök bästa pris på Zackrisson Barbro Ljungdahl Feriebarnets Årh… hos: