Yrkessvenska i barnomsorgen Digital

Yrkessvenska i barnomsorgen Digital
Yrkessvenska i barnomsorgen Digital
Beskrivning av Yrkessvenska i barnomsorgen Digital

Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder elever för arbete praktik eller vidare studier inom barnomsorgen. Genom att kombinera relevanta ämneskunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och färdigheter för att arbeta med barn. Yrkessvenska i barnomsorgen är i första hand tänkt för elever som har läst svenska som andraspråk och vill studera vidare mer yrkesinriktat. Boken kan användas inom vuxenutbildningens yrkesförberedande kurser. Även eleversom läser barn- och fritidsprogrammet med språkstöd har stor nytta av boken. Yrkessvenska i barnomsorgen innehåller 10 kapitel som bland annat tar upp ämnen som förskolans lärande uppdrag förskolans organisation barnsäkerhet och personalsamverkan. I varje kapitel får eleverna även reflektera kring frågor som rör vikten av etiskt förhållningssätt samt demokratiska värden. Tydlig struktur gör boken lätt att arbeta med; kapitlen inleds med tydliga och konkreta mål. Därefter följer frågor och nyckelbegrepp som hjälper eleverna attaktivera deras förkunskaper om ämnet. Varje kapitel består av två texter: den första texten är en beskrivande faktatext som berör en aspekt av arbetet inom barnomsorgen på ett teoretiskt sätt och den andra texten är en berättelse utifrån ett barn som är huvudpersonen genom hela boken. Ämneskunskaperna från faktatexterna konkretiseras i berättelserna och erbjuder en möjlighet att träna yrkesspråket i en meningsfull och verklighetsnära kontext. Digitalboken innehåller inlästa texter webbövningar ordlistor och skrivbara pdf:er. Licenstid: 365 dagar

Läs mer om Yrkessvenska i barnomsorgen Digital...


Sök bästa pris på Yrkessvenska i barnomsorgen Digital hos: