Yezidier : en reseessä

Yezidier : en reseessä
Yezidier : en reseessä
Beskrivning av Yezidier : en reseessä

År 2003-2004 gjorde konstnären Magnus Bärtås och författaren Fredrik Ekman två längre resor bland yezidier i Armenien och Irak. Innan de gav sig av läste de den litteratur som fanns att tillgå. Två teman återkom. Föreställningen om yezidierna som Mellanösterns djävulsdyrkare liksom förföljelse och förtryck av denna mytomspunna kurdiska minoritet. Inte sällan skulle det visa sig att dessa teman hängde samman.

Bärtås och Ekmans essä tar avstamp i den äldre litteraturen men låter individer

Läs mer om Yezidier : en reseessä...


Sök bästa pris på Yezidier : en reseessä hos: