Wretö Tore Kampen Om Det Medeltida Italien -…

Wretö Tore Kampen Om Det Medeltida Italien -…
Wretö Tore Kampen Om Det Medeltida Italien -…
Beskrivning av Wretö Tore Kampen Om Det Medeltida Italien -…

Kampen om det politiskt splittrade men ekonomiskt och kulturellt dynamiska Italien inbegrep under medeltiden många aktörer. Två dominerade påven och kejsaren den senare från år 962 även Tysklands kung. Som företrädare för var sin världsmakt visade sig ingendera villig att underordna sig den andre. Denna motsättning löper som en röd tråd genom europeisk historia under tusen år och tog sig på italiensk mark uttryck i blodiga konflikter mellan de påvetrogna guelferna och de kejsartrogna ghibellinerna.
Kampen satte också i högsta grad kulturella avtryck. I brännpunkten för den alltmer tillspetsade kampen återfanns vid renässansens ingång florentinaren Dante som i liv och dikt vittnade om det politiska pris som han fått betala för att ha trotsat påvedömet och dess förbundna i hemstaden. Århundradens händelser och motsättningar ligger i skikt på skikt invävda i hans Gudomliga komedi. Tore Wretö bjuder oss på en vindlande tidsresa samtidigt som han skärskådar Dantes monumentala bokslut över medeltiden.

En forskningsbragd Man bugar och tackar för all klart framställd lärdom.
-Staffan Bergsten Upsala Nya Tidning

Anekdoterna är många färgstarka och väl belagda i källmaterialet. Det är lätt att associera till en fresk i tidens stil överväldigande i sin rikedom på figurer.
-Anders Cullhed Dagens Nyheter

Läs mer om Wretö Tore Kampen Om Det Medeltida Italien -…...


Sök bästa pris på Wretö Tore Kampen Om Det Medeltida Italien -… hos: