World Wide English S2 Allt i ett-bok inkl. ljudfil

World Wide English S2 Allt i ett-bok inkl. ljudfil
World Wide English S2 Allt i ett-bok inkl. ljudfil
Beskrivning av World Wide English S2 Allt i ett-bok inkl. ljudfil

World Wide English är ett läromedel i engelska för de högskoleförberedande programmen. Programinriktningen i World Wide English S för Samhällsvetenskapsprogrammet och World Wide English N för Naturvetenskapsprogrammet gör att eleverna på ett naturligt sätt får möta ämnesområden med anknytning till deras utbildning enligt de nya kursplanernas krav och önskemål. I WWE finns 15 gemensamma kapitel som består av intresseväckande texter noveller dikter sånger och utdrag ur romaner. De fem sista kapitlen i böckerna är ämnesspecifika för S- respektive N-programmen. Eleverna får alltså både skönlitteratur från världens alla hörn och programinriktade faktatexter i samma läromedel. Texterna innehåller humor spänning och intressanta livsöden – från Storbritannien och USA förstås – men också från många andra delar av den engelskspråkiga världen. I WWE 2 är fem av de gemensamma texterna klassiker som belyser litteraturepoker och författarskap. Med jämna mellanrum kommer en kortare läsupplevelsetext utan några övningar från den mindre kända engelskspråkiga världen ett moment vi kallar English World Wide (EWW). I WWE slår vi ett slag för den regionalt färgade engelskan. Kommunikation tränas systematiskt och allsidigt med hjälp av inledande handfasta instruktioner och råd.

Läs mer om World Wide English S2 Allt i ett-bok inkl. ljudfil...


Sök bästa pris på World Wide English S2 Allt i ett-bok inkl. ljudfil hos: