Wissén Pehr Finanskrisen Förklarad

Wissén Pehr Finanskrisen Förklarad
Wissén Pehr Finanskrisen Förklarad
Beskrivning av Wissén Pehr Finanskrisen Förklarad

Varför fick vi en finanskris?
Varför var det så svårt att förutse krisen?
Förstod de som skapade krisen vad de gjorde?
Kommer det att hända igen?

Våren 2007 var sorglösheten i det närmaste total på de finansiella marknaderna. Tillväxten var hög och stabil. Aktiekurserna steg. Fastighetspriserna steg. Räntorna var fortsatt låga.

Ett och ett halvt år senare på hösten 2008 hade samtliga amerikanska investmentbanker gått i konkurs eller blivit uppköpta alla brittiska banker var helt eller delvis förstatligade och Citigroups aktievärde hade fallit till mindre än en tiondel. Den största och mest komplexa finanskrisen var ett faktum.

Varför skedde det?
Varför förutsågs inte krisen?
Förstod krisens upphovsmakare vad de gjorde?
Kan det hända igen?

Bröderna Pehr och Ulf Wissén i en lycklig kombination av stor praktisk erfarenhet från finansmarknaden och förankring i den akademiska världen förklarar och diskuterar i denna bok finanskrisens uppkomst och verkningar. Det sker med lysande pedagogisk förmåga. En bok för den som vill veta och förstå.

/Bengt Dennis Riksbankschef 19821993

Pehr Wissén är ekonomie doktor adjungerad professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan och huvudsekreterare i finansmarknadskommittén. Han har tidigare varit vice vd i Handelsbanken. Nu verksam vid Institutet för Finansforskning SIFR. Författare till boken Penningmarknaden.

Ulf Wissén har stor erfarenhet från den globala finansmarknaden bland annat som grundare av tradingfirman Ciphion och investmentbolaget Raxor Capital.Han drev tidigare hedgefonden Endeavour Capital och arbetade som Managing Director på den amerikanska investmentbanken Salmon Brothers och som Senior Economist på Riksbanken.

Läs mer om Wissén Pehr Finanskrisen Förklarad...


Sök bästa pris på Wissén Pehr Finanskrisen Förklarad hos: