Wingren Gustaf Credo – Den Kristna Tros- Och…

Wingren Gustaf Credo – Den Kristna Tros- Och…
Wingren Gustaf Credo – Den Kristna Tros- Och…
Beskrivning av Wingren Gustaf Credo – Den Kristna Tros- Och…

Boken Credo skrevs som en lärobok åt det svenska skol- och universitetsväsendet. Enligt läroplanerna på den tiden vid 1970-talets början skulle läraren i religionskunskap jämföra kristendomen med andra aktuella livsåskådningar. Detta var anledningen till att flera olika »ismer fungerade i bokens text 1974. Ganska stort utrymme ägnade jag då åt marxis- men (muren mitt i Tyskland var en viktig faktor i dåtidens Europa). Om boken hade skrivits idag skulle dessa ismer ha fått spela en mera underordnad roll. Förmodligen hade jag idag låtit två substantiv stå i centrum contra varandra dels marknadskrafterna och dels miljön. Kring dessa båda samlar sig just nu skarorna under strid inbördes. I registret över »Ämnen kunde läsaren av 1974 års bok varken finna mark- naden eller miljöförstöringen.
Men de finns där reellt under andra termer. Boken hand- lar om Fadern Sonen och Anden. Om Fadern kan man inte tala utan att tala om skapelsen och skapelsen är faktiskt alltsedan världens begynnelse hotad. Om Sonen och om An- den kan man inte tala utan att skildra frälsningsverket alltså skapelsens återställelse läkningen. Detta är centrum i boken 1974 och det förblir centrum 1995.
Modetermer växlar från tid till tid men vad som inte väx- lar utan evigt består det är tron på Gud treenig Fader Son och Ande.

Lund den 22 maj 1995 Gustaf Wingren

Läs mer om Wingren Gustaf Credo – Den Kristna Tros- Och…...


Sök bästa pris på Wingren Gustaf Credo – Den Kristna Tros- Och… hos: