Wilson Olle Raffinerade Rum – Bensinstatione…

Wilson Olle Raffinerade Rum – Bensinstatione…
Wilson Olle Raffinerade Rum – Bensinstatione…
Beskrivning av Wilson Olle Raffinerade Rum – Bensinstatione…

Raffinerade rum
Bensinstationer och precisionskultur i Sverige 19261956

Internationella bensinbolag etablerade sig i Sverige vid 1920-talets mitt. Deras kontroll av bensinhandeln har satt tydliga spår i landskap och stadsbild men fortfarande saknas bensinstationen nästan helt i arkitekturhistorien.

Doktorsavhandlingen Raffinerade rum lyfter fram bensinstationen som kulturellt fenomen och åskådliggör de värderingar som den fysiska miljön och bensinhanteringen producerar. Boken visar hur tekniska uttryck använts i bensinbolagens marknadsföring för att ge det flyktiga bränslet fastare form. Vi får följa hur en berättelse om oljan iscensätts. För att synliggöra bensinstationen och få vidgad förståelse för den visualiserade teknikens betydelse har Olle Wilson använt en hypotetisk värdestruktur som benämns precisionskultur. Termen kan sägas beskriva den perfektionistiska laganda som krävs för att nå ett högt uppsatt mål. När bensin betraktas som en kulturprodukt blir det dessutom möjligt att få djupare insikter i varför omställningen från fossilt bränsle är så svår trots att bensin är ett miljögift och snart kommer att ta slut. I författarens förhållningssätt finns också ett genusperspektiv: den maskuliniserade tekniken uppfattas inte som naturlig.

På den filosofiska frågan om vad en bensinstation egentligen är finns inget entydigt svar. Men avhandlingen vänder och vrider på en välkänd företeelse och identifierar den som ett betydelsefullt redskap i moderniseringen av Sverige.

Olle Wilson är verksam som författare och fotograf med inriktning mot arkitektur teknikhistoria och motorkultur.

Läs mer om Wilson Olle Raffinerade Rum – Bensinstatione…...


Sök bästa pris på Wilson Olle Raffinerade Rum – Bensinstatione… hos: