Wilkinson Richard Jämlikhetsanden – Därför Ä…

Wilkinson Richard Jämlikhetsanden – Därför Ä…
Wilkinson Richard Jämlikhetsanden – Därför Ä…
Beskrivning av Wilkinson Richard Jämlikhetsanden – Därför Ä…

Det har alltid funnits de som intuitivt förstått att ojäm­likhet är socialt nedbrytan­de. Men det är först på senare år som man kunnat ta reda på exakt hur.

Den bild som då fram­träder är både chockerande och överraskande.

Chockerande efter­som skadeverkningar­na visar sig vara långt större än vad man hade trott. Överraskande eftersom ojämlikheten visar sig drabba inte bara de fattiga. Även de rika får betala ett högt pris i form av sämre hälsa och kortare liv.

Jämlikhetsanden presenterar en ­omfattande forskning och ­statistik från 23 rika länder – däribland Sverige – som visar hur graden av ojämlikhet i ett samhälle påverkar oss.

Trots den förfärande verklighet som synliggörs har boken ett hoppfullt budskap. De nya kunskaper som ges om hur våra ­moderna samhällen fungerar är kraftfulla ­verktyg för att vända den negativa ­spiral av ökande samhällsproblem misstro och social oro som ­präglat västvärlden i ­flera decennier.

OM FÖRFATTARNA

Richard Wilkinson har varit tongivande inom inter­na­tio­nell forskning kring sociala faktorer med central betydelse för hälsan. Efter studier i ekonomisk historia vid London School of Economics övergick han till forskning inom epidemiologi och är professor emeritus vid University of Nottingham ­Medical School hedersprofessor vid ­University College ­London och gästprofessor vid University of York.

Kate Pickett är professor i epidemiologi vid ­University of York och forskare vid National Institute for Health Research. Hon har studerat näringsvetenskap vid Cornell fysisk antropologi vid ­Cam­bridge och epidemiologi vid ­University of California – Berkeley. De bor i North Yorkshire England.

FRÅN MOTTAGANDET I SVERIGE

Med en arsenal av tabeller och statistik smular boken sönder den sedan några årtionden hårt propagerade idén om att det är ökad ojämlikhet som är bättre för alla. Göran Rosenberg i Dagens Nyheter

Jämlikhetsanden utgör en ren guldgruva av forskningsunderbyggda argument för en mer rättvis fördelning av samhälleliga resurser. Vem kan med hedern i behåll propagera för ökad lönespridning när det uppenbarligen är sämre inte bara för dem längst ner utan också för dem längst upp? Eva-Lotta Hultén i Göteborgs-Posten

Det är näst intill omöjligt att inte hålla med författarna om att de samlade­ observationerna pekar i en tydlig riktning: jämlika samhällen är nästan alltid­ bättre än ojämlika samhällen. Joakim Molander i Svenska Dagbladet

Med akademisk nit och redbarhet presenteras studie efter studie som verifi­erar bokens tes: jämlika samhällen är nästan alltid bättre. Ann Heberlein i Sydsvenskan

En av de mest uppmuntrande och stimulerande böcker jag läst på länge. Henrik Berggren i Dagens Nyheter

Sällan sträckläser man väl en faktabok full med forskning. Men den här kan man inte lägga i från sig. De brittiska forskarna fyller kapitel­ efter kapitel med dokumentation och siffror om hur förödande bristen på jämlikhet är för oss som individer och för våra överflödssam­hällen. En verkligt visionär bok som visar att rättvisan är produktiv. Liv Beckström i Kommunalarbetaren

Ger ett av de mest övertygande och välargumenterade förslagen till social förbättring som jag läst på tio år. Jag hoppas att så många politiker som möjligt läser den. Budskapet om att det går att vända den negativa spiral som våra moderna samhällen befinner sig i är helt enkelt för hoppfullt för att de ska ha råd att missa det. Ulrika Kärnborg i Dagens Nyheter

Boken har potential att slamdunka tillbaka jämlikheten på den globala poli­­tiska dagordningen. Jämlikhetsanden är en fascinerande bok som inte bara är obligatorisk läsning för den svenska vänstern utan för alla som vill skapa ett humanare samhälle. Dan Josefsson i Aftonbladet

Jämlikheten är den bästa och billigaste lösningen för att minska sjuk­domar och brottslighet. Dokumentationen i Jämlikhets

Läs mer om Wilkinson Richard Jämlikhetsanden – Därför Ä…...


Sök bästa pris på Wilkinson Richard Jämlikhetsanden – Därför Ä… hos: