Widell Margareta Palliativ Vård

Widell Margareta Palliativ Vård
Widell Margareta Palliativ Vård
Beskrivning av Widell Margareta Palliativ Vård

Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet. Boken redogör för den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring kontinuitet och kommunikation inom vårdteamet samt mellan vårdteamet och patienten och dennes närstående samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag samt stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet.

De olika existentiella aspekter som ofta aktualiseras hos den döende och de närstående belyses också. Kommunikation bemötande och etiskt förhållningssätt löper som en röd tråd genom boken.

Ur innehållet:
Symtomlindring vid till exempel smärta illamående och ångest Etiska frågeställningar i samband med vård vid livets slutskede Kriser krisreaktioner och psykosocialt stöd Kost och näringsbehov omvårdnadsplanering Dokumentation.

Läs mer om Widell Margareta Palliativ Vård...


Sök bästa pris på Widell Margareta Palliativ Vård hos: