Whiting Charles Hitlers Fallskärmsjägare – E…

Whiting Charles Hitlers Fallskärmsjägare – E…
Whiting Charles Hitlers Fallskärmsjägare – E…
Beskrivning av Whiting Charles Hitlers Fallskärmsjägare – E…

De betydande luftlandsättningsförband som skapades inom Hermann Görings Luftwaffe kom att bli ett mycket viktigt inslag i Hitlers nya krigsföring: blitzkrieg. De kallades fallskärmsjägare och infiltrerade de allierades linjer från luften. Så snart de slog i marken var de redo för strid.

Charles Whiting tecknar i Hitlers fallskärmsjägare en omfattande och detaljerad bild av de tyska fallskärmsjägarnas historia från det första framgångsrika anfallet till det slutgiltiga nederlaget. Boken beskriver den avgörande roll fallskärmstrupperna spelade i attackerna mot Belgien och Holland 1940 i erövringen av Kreta 1941 och räddningen av Mussolini 1945 liksom försöken att stoppa framryckande allierade trupper i Ryssland Italien och Frankrike.

Erövringarna var stora men så också förlusterna. Trots att blodspillan till sist ledde mot undergång skulle de emellertid de tyska fallskärmsjägarnas rykte bestå. Som den amerikanska marinkårsbefälhavaren Troy Middleton uttryckte saken: Under hela min tjänstgöring under två krig har jag aldrig sett bättre trupper än de tyskarna hade vid Brest och då särskilt soldaterna i den luftburna divisionen.

CHARLES WHITING (19262007) var en av Storbritanniens mest framträdande militärhistoriska experter och hann under sin levnadstid med att skriva cirka 350 böcker. Bland Whitings verk utmärker sig hans faktatitlar om andra världskriget men han författade även många spänningsromaner under pseudonym. Förutom att tjänstgöra som militärhistoriskt sakkunnig arbetade Whiting också som journalist och universitetslärare i historia. Dock är det kanske främst hans egna erfarenheter som sergeant under andra världskriget som på ett mycket speciellt sätt levandegör hans texter för läsaren.

Läs mer om Whiting Charles Hitlers Fallskärmsjägare – E…...


Sök bästa pris på Whiting Charles Hitlers Fallskärmsjägare – E… hos: