Welsapar Ak Yagtylykda Yitenler

Welsapar Ak Yagtylykda Yitenler
Welsapar Ak Yagtylykda Yitenler
Beskrivning av Welsapar Ak Yagtylykda Yitenler

Om kolonialt beroende innebär nationellt slaveri och mörker då är det nationella oberoendet borde vara – en epok för medborgarnas frihet och ljusa tider. Därför turkmenistanskt folk förväntade sig de riktiga förigheter: fritt valsystem yttrandefrihet och alla andra medborgerliga rättigheter och grundliga demokratiska förändringarna när Sovjetiska imperiet kollapsade och Turkmenistan utropade sin självständighet den 27 oktober 1991. Dock allt detta förblev bara en dröm och själva livet förvandlades för miljoner människor till en riktig mardröm. Varför goda förväntningar inte förverkligades? Varför mänskliga rättigheter yttrandefriheten och tryckfriheten drastiskt försämrades i självständig Turkmenistan?

Hur blev det möjligt att under självständighets tid etablerade sig en ytterst grym bashistisk regim i Turkmenistan? Varifrån kommer de giftiga rötterna av den regimen? Vilken roll hade spelat turkmenisk intelligens i detta fall särskilt den kreativa delen av intelligens kretsen och de konkreta representanterna av intelligenskrätser för att den hänsynslösa diktaturen etablerades i förre denna sovjetiska republik?

I boken DE I DAGSLJUSET FÖRSVINNANDE som grundar sig på faktiskt material söker man svar på dessa frågor.

Läs mer om Welsapar Ak Yagtylykda Yitenler...


Sök bästa pris på Welsapar Ak Yagtylykda Yitenler hos: