Weimarck Ann- Charlotte Lergodset Från Höganä…

Weimarck Ann- Charlotte Lergodset Från Höganä…
Weimarck Ann- Charlotte Lergodset Från Höganä…
Beskrivning av Weimarck Ann- Charlotte Lergodset Från Höganä…

Ann-Charlotte och Torsten Weimarck universitetslektor resp. professor i konstvetenskap i Lund gav 1969 ut en liten bok som den gången var ett pionjärarbeteom konst- och brukskeramiken från Höganäsbolagets kärlfabrik. Därefter har de under de nästan fyra decennier som har gått fortsatt att samla material och i denna nya innehållsrika bok publicerar de sina forskningsresultat.

Höganäsbolagets kärlfabrik (18321926) tillverkade inte bara de välkända gula blyglaserade hushållskärlen och bruna saltglaserade syltkrukorna. Det fanns också en mycket omfattande produktion av prydnadsföremål. Under den första epoken var de starkt präglade av seklets nystilar. Kring 1890 tillverkas modeller och glasyrer inspirerade av den engelska konsthant- verksrörelsen. Vid seklets slut introduceras symbolistisk konstkeramik. Under 1900-talets första decennium tillverkas modeller i internationell art nouveau-stil och under de sista ca tio åren modernistisk vackrare vardagsvara.

Ferdinand Ring Helmer Osslund Albin Hamberg och Edgar Böckman med flera var engagerade som konstnärliga medarbetare. Deras arbeten blev ofta uppmärksammade i samtidens diskussioner om svensk »konstindustri som var tidens beteckning på det som idag kallas »design . Ett par gånger stod de i själva verket som introduktörer av nya keramiska uttryck i Sverige och några av deras arbeten håller en konstnärlig kvalitet som utan vidare kan mäta sig med det främsta i samtidens tillverkningar. Det är fråga om en mycket omfattande produktion av keramiskt gods. Fattigdomen och de många gånger svåra arbetsförhållandena i gruvsamhället Höganäs har varat långt fram i tiden och stod ofta i skarp kontrast till kvaliteten på föremålen som producerades här.

Detta är också en bok för samlaren med stämplar upphovsmän och tekniker.

Läs mer om Weimarck Ann- Charlotte Lergodset Från Höganä…...


Sök bästa pris på Weimarck Ann- Charlotte Lergodset Från Höganä… hos: