Wänblad Mats Abc-klubben Åk 1 Lärarhandledning

Wänblad Mats Abc-klubben Åk 1 Lärarhandledning
Wänblad Mats Abc-klubben Åk 1 Lärarhandledning
Beskrivning av Wänblad Mats Abc-klubben Åk 1 Lärarhandledning

Tänk dig att du har en magisk kula. När du gnider den mellan fingrarna och önskar något går din önskan i uppfyllelse. En sådan kula spelar stor roll i årskurs 1 i det nya basläromedlet i svenska ABC-klubben. Det är Asta sju år som får kulan av en mystisk dam i ett ödehus. Asta visar kulan för sina vänner Bea och Cesar. De testar kulan och verkligenden fungerar kulan är magisk!ABC-klubben en magisk läsupplevelse på flera nivåer
Läsning på tre nivåer ger en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen Den magiska kulan är skriven av barnboksförfattaren Mats Wänblad och finns i tre nivåer. Läraren läser först kapitlet högt från C-boken för hela klassen. Tillsammans samtalar man om det lästa och tränar gemensamt på läsförståelsestrategier. Därefter läser varje barn kapitlet igen i den bok som passar dem bäst.Klassrumsbeprövad metodik som fungerar
Arbetsboken är skriven av Ingela Felth Sjölund och Pia Hed Andersson lågstadie- och speciallärare med lång yrkeserfarenhet. Boken innehåller varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden skriva bokstavsformerna hitta ordbilder och läsa ord och meningar.Läxboken gör det lätt för föräldrarna att hjälpa till med lästräningen och där finns också skrivuppgifter om innehållet i texten att besvara hemma.ABC-klubben står på en vetenskaplig grund
I Lärarhandledningen presenterar professor Ingvar Lundberg den vetenskapliga grunden till metodiken i ABC-klubben. Boken innehåller också en lättanvänd handledning till arbetet med läsebokens texter och uppgifterna i arbetsboken. Sist i lärarhandledningen finns en bildbank och sidor med kopieringsunderlag.Olika texttyper helt enligt läroplanen
ABC-klubbens läseböcker för åk 2 och 3 har en berättande text som ramberättelse men innehåller även kortare texter i andra genrer i enlighet med de nya kursplanerna i svenska. Lärarhandledning En lättanvänd lärarhandledning med både den vetenskapliga grunden till metodiken i ABC-klubben och handledning till arbetet med läsebokens texter och uppgifterna i arbetsboken. Bonusbok För de elever som behöver komplettera arbetsboken med ytterligare utmaningar finns Bonusboken.Magiska berättelser av välkänd författare
Högläsningsboken Lyckostjärnan är skriven av barn- och ungdomsförfattaren Mats Wänblad. Den består av tolv berättelser hämtade från samma värld som läseböckerna för åk 1-3 (se s. 12-13). Berättelserna är kloka underfundiga och varma och lämnar medvetet plats för samtal anpassade för förskoleklassen. Till varje berättelse finns en stor samtalsbild för det språkutvecklande samtalet i gruppen.Klassrumsbeprövad metodik som fungerar
I elevens arbetsbok – skriven av förskolläraren Maria Rydkvist – arbetar barnet med uppgifter som knyter an till högläsningsberättelsen och samtalet i klassen. Här finns även övningar som tränar och utvecklar elevernas ordförråd finmotorik begreppsbildning med mera. Arbetsboken är vändbar med två framsidor. Bakifrån presenteras bokstäverna i alfabetisk ordning.ABC-klubben står på vetenskaplig grund
Lärarhandledningen inleds med en artikel av språkpedagog Anna Strid om läs- och skrivstimulerande arbetssätt för förskoleklassen. Boken innehåller också en lättanvänd handledning till arbetet med högläsningsboken samtalsbilderna och uppgifterna i arbetsboken. Tänk dig att du har en magisk kula. När du gnider den mellan fingrarna och önskar något går din önskan i uppfyllelse. En sådan kula spelar stor roll i årskurs 1 i det nya basläromedlet i svenska ABC-klubben. Det är Asta sju år som får kulan av en mystisk dam i ett ödehus. Asta visar kulan för sina vänner Bea och Cesar. De testar kulan och verkligen den fungerar kulan är mag

Läs mer om Wänblad Mats Abc-klubben Åk 1 Lärarhandledning...


Sök bästa pris på Wänblad Mats Abc-klubben Åk 1 Lärarhandledning hos: