Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin : kliniska riktlinjer för bemötande och behandling

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin : kliniska riktlinjer för bemötande och behandling
Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin : kliniska riktlinjer för bemötande och behandling
Beskrivning av Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin : kliniska riktlinjer för bemötande och behandling

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp med hög benägenhet för psykiatriska symtom och sjukdomar. Många av dessa patienter erbjuder såväl diagnostiska som behandlingsmässiga utmaningar. Riktlinjerna syftar bland annat till att: Öka kunskap om, förståelse för och därmed intresset för patienter med intellektuell funktionsnedsättning. Sprida kunskap om hur bemötande och övriga förhållanden kan anpassas i patientens möte med sjukvården. Uppmuntra till samverkan och nätverksarbete runt patienten med hänsyn till såväl sociala som somatiska och psykiatriska faktorer. Motverka brister i diagnostiska överväganden. Medverka till adekvat farmakologisk och annan behandling av psykisk sjukdom hos patienten. Motverka överförskrivning av bensodiazepiner, hypnotika och antipsykotika. På flera ställen i riktlinjerna får läsaren inblick i närliggande kunskapsfält, som exempelvis somatiska tillstånd, omvårdnadsaspekter samt psykologisk utredning och behandling. Boken vänder sig till såväl psykiatrer och omvårdnadspersonal som andra yrkesverksamma inom vuxenpsykiatri, men kan med behållning även läsas av yrkesverksamma inom primärvården. Studenter inom högskoleutbildningen för sjukvårdspersonal kan också ha utbyte av att läsa boken. Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin – kliniska riktlinjer för bemötande och behandling är den tjugonde skriften i serien Svensk Psykiatri.

Läs mer om Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin : kliniska riktlinjer för bemötande och behandling...


Sök bästa pris på Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin : kliniska riktlinjer för bemötande och behandling hos: