Vuxen men inte färdig : vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening

Vuxen men inte färdig : vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening
Vuxen men inte färdig : vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening
Beskrivning av Vuxen men inte färdig : vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening

Vad innebär utveckling för dig som individ? Är det att göra nya saker, resa till nya kontinenter, skaffa hus och familj? Eller är det att lära dig nya saker såsom kinesiska, dansa tango eller programmera? Kanske är det att nå en ökad personlig mognad – vad det nu innebär. När det gäller barns utveckling är vi alla mer eller mindre medvetna om att barn går igenom ett antal utvecklingsstadier och stegvis utvecklas till vuxna individer. Vid 18-20-årsåldern är man vuxen. Färdig. Vad är sedan meningen med livet?I den här boken presenterar Kristian Stålne på ett lättillgängligt sätt vad forskningen säger om att utvecklas som människa, med fokus på komplext tänkande, meningsskapande och förmågan till självreflektion. Han tar avstamp i sin egen drivkraft som ledde honom från ingenjörsstudierna vidare till att bli forskare inom vuxenutveckling. Vuxna utvecklas också i stadier, även om det inte är lika märkbart för omgivningen som barnens utveckling. Ett flertal forskares teorier om de olika stadierna presenteras. Centralt är hur individens förmåga att hantera komplexare frågeställningar och att se världen ur olika perspektiv utvecklas stegvis. I den tredje och avslutande delen av boken återknyter Stålne till sin personliga resa. Hur har de här insikterna förändrat honom? Är det eftersträvansvärt att utvecklas?Boken fungerar som textbok i vuxenutveckling och ger en strukturerad framställning av teorier från Kohlberg, Commons, Kegan, Loevinger, van Rossum och Hamer, King och Kitchener. Samtliga teorier presenteras i förhållande till utveckling av komplext tänkande, kunskapssyn, jagutveckling, och vad vi uppfattar som meningsfullt. Sammantaget ger Vuxen men inte färdig läsaren en introduktion med både inlevelse och teori, bredd och djup kring temat vuxenutveckling med fokus på förmåga till komplext tänkande och meningsskapande. Förmågor som ter sig allt viktigare i vårt samhälle och dess utveckling.

Läs mer om Vuxen men inte färdig : vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening...


Sök bästa pris på Vuxen men inte färdig : vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening hos: